...

Verhoging van minimum pensioen zelfstandigen

zeeVerhoging van het minimum pensioen van zelfstandigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen Willy Borsus en minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een ontwerp van koninklijk besluit goed over de harmonisering in de pensioenregelingen.

Zoals overeengekomen in het regeerakkoord werkt het ontwerp de overblijvende verschillen weg tussen de minimumpensioenen van de zelfstandigen en het algemene stelsel.

Concreet voorziet dit ontwerp een eerste verhoging van het minimumpensioen van de zelfstandigen op 1 april 2015, met 10 euro voor het alleenstaandenpensioen en met 7,17 euro voor het overlevingspensioen. Op die manier wordt het bedrag van het alleenstaandenpensioen gebracht op 1.071 euro en dat van het overlevingspensioen op 1.068,17 euro.

De volledige gelijkschakeling van de pensioenstelsels is gepland voor 1 augustus 2016.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 131bis, § 1 septies, van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen