...

Hergebruik van water zijn antwoorden op waterschaarste

waterzuivering150 bedrijven investeren in cleantech onderzoek, pro-actieve en positieve antwoorden op waterschaarste. Stop de blue-out.
42 consortia boden zich vandaag aan om deel te nemen aan het MIP programma om innovatie te implementeren op het vlak van duurzaam energie-, materiaal- & waterbeheer. Deze projecten richten zich op de industriële noden van de economie van de toekomst. Een vierde van deze projecten behandelen waterschaarste in het algemeen, gaande van efficiënt (her)gebruik van water tot nieuwe business modellen voor waterzuivering in combinatie met grondstoffenterugwinning.

Het MIP programma mobiliseert bedrijven om transsectoraal samen te werken. Hierbij zijn 15 Vlaamse kennisinstellingen (alle universiteiten, VITO, IMEC, Centexbel, Sirris en Vlakwa) en ruim 150 bedrijven betrokken. Dit is opnieuw een onverdeeld succes ! Dit is reeds de derde MIP-oproep op rij. Beschrijving van projecten uit 2014 zijn te vinden op www.i-cleantechvlaanderen.be/nl/MIP/oproep-2014.

5 miljoen euro subsidie
Op voorstel van Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters besloot de Vlaamse Regering om 5 miljoen euro aan co-financiering te voorzien voor de ondersteuning van projecten die positief beoordeeld worden door het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT). Deze beslissing wordt tegen eind juni 2015 verwacht.

MIP geleid door i-Cleantech Vlaanderen
Het Milieu- en energietechnologie Innovatie Platform (kortweg MIP) wordt al sinds 2005 gesteund door de Vlaamse overheid. Sinds 2013 is MIP ook een zogenaamde lichte structuur. Bij een lichte structuur gaat de Vlaamse overheid een engagement aan om een voor langere termijn een initiatief structureel te ondersteunen om vraaggedreven onderzoek te stimuleren. Een brede groep van actoren vormde met i-Cleantech Vlaanderen vzw een consortium voor het beheer van het MIP programma, tegemoetkomend aan de open oproep gelanceerd door het IWT in het voorjaar van 2013.

i-Cleantech Vlaanderen
Op 1 oktober 2012 lanceerde de Vlaamse regering de vzw i-Cleantech Vlaanderen. Haar opdracht bestaat uit het identificeren en stimuleren van cleantechinstrumenten die de realisatie van een duurzame wereld versnellen. i-Cleantech Vlaanderen werkt rond 4 thema’s: energie, water, materiaal en mobiliteit. Haar structuur bestaat uit 3 pijlers: transitie, onderzoek en industrie. In samenwerking met de Vlaamse provincies verzekeren 5 provinciale antennes een lokaal netwerk doorheen heel Vlaanderen.