...

Gents mobiliteitsplan teruggetrokken na gebrek aan inspraak

autoGents mobiliteitsplan teruggetrokken na gebrek aan inspraak

Onder druk van N-VA zag het Gentse stadsbestuur zich gisteravond tijdens de gemeenteraad verplicht om zijn eerder met veel tamtam aangekondigde mobiliteitsplan terug te trekken. Reden? De door de wetgeving opgelegde inspraakronde voor burgers en middenveldorganisaties ontbreekt volledig.

Het mobiliteitsdecreet legt steden en gemeenten op om bij het opmaken van een nieuw mobiliteitsplan tegelijk ook een participatietraject vast te leggen. De resultaten van dit traject moeten dan samen met een voorlopige versie van het plan aan een regionale adviescommissie voorgelegd worden. Pas daarna kan een nieuw mobiliteitsplan definitief goedgekeurd worden.

Schepen Watteeuw heeft deze hele inspraakprocedure volledig genegeerd. Geconfronteerd met kritische opmerkingen hierover van de verenigde oppositie probeerde hij alsnog met terugwerkende kracht een zogenaamd participatietraject aan het plan toe te voegen.

Fractievoorzitter Siegfried Bracke: “Maar aan dit spel heeft de N-VA-fractie niet willen meewerken. Wij wensen dat Gentenaars een echte kans krijgen om hun mening over het mobiliteitsplan te geven, en we willen ook dat er een ernstige schriftelijke neerslag is van die inspraakronde. Dat is gewoon de wet.”

Bovendien werd het mobiliteitsplan ook nog eens op het laatste moment aangepast als gevolg van opmerkingen in een vergadering van de gemeentelijke begeleidingscommissie (met vertegenwoordigers van De Lijn, NMBS, Vlaams departement MOW, enz.) waarvan geen verslag beschikbaar is. Het is ronduit onbegrijpelijk dat al dit soort fouten in zo’n cruciaal dossier worden gemaakt. Dit wijst op een groot probleem in de stadsadministratie.

Tot slot: N-VA gaat in deze het inhoudelijk debat allerminst uit de weg, integendeel. Eind vorig jaar organiseerde de Gentse afdeling een druk bijgewoonde algemene ledenvergadering waar na een gesmaakt debat ons standpunt werd vastgelegd. In een notendop: de uitgangspunten van het ontwerpplan (o.a. veiligheid, bereikbaarheid, duurzaamheid, degelijke fietsinfrastructuur, enz.) zijn OK, maar de concrete uitwerking en maatregelen dreigen een mobiliteits- en economische strop rond onze stad te leggen. Maar daarover later meer.