Home Tags Willy Borsus

Tag: Willy Borsus

Daling van de prijzen door het Russisch embargo

Russisch embargo: daling van de prijzen en van de export van bepaalde landbouwproducten 27 mei 2015 – Het Russisch embargo heeft een aanzienlijke impact...

Alle pensioendossiers online

Alle pensioendossiers online - Vanaf nu vinden werknemers, zelfstandigen én ambtenaren hun online pensioendossier op mypension.be mypension.be zal tussen nu en 2017 uitgroeien tot het...

Stad Brussel erkend als toeristisch centrum

De Stad Brussel erkend als toeristisch centrum Willy Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie heeft nu vrijdag 24 april het ministerieel...

Verhoging van minimum pensioen zelfstandigen

Verhoging van het minimum pensioen van zelfstandigen De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen Willy Borsus en minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een...

Eind januari meer duidelijkheid over wijziging OCMW-wet

Lachaert: “Eind januari meer duidelijkheid over wijziging OCMW-wet” Eind januari levert de administratie van minister van Maatschappelijke Integratie Borsus haar juridisch advies af over de...

Vogelgriep : Minister Borsus verlengt de maatregelen

Vogelgriep : Minister Borsus verlengt de maatregelen De Federale Minister van Landbouw Willy Borsus heeft vandaag 19 januari 2015 op voorstel van het Agentschap en...