...

Vogelgriep : Minister Borsus verlengt de maatregelen

kipVogelgriep : Minister Borsus verlengt de maatregelen

De Federale Minister van Landbouw Willy Borsus heeft vandaag 19 januari 2015 op voorstel van het Agentschap en na overleg met de pluimveesector, de preventieve maatregelen voor vogelgriep aangepast, die van kracht werden op 21 november 2014 na het aantreffen van het hoogpathogene H5N8 vogelgriepvirus op pluimveebedrijven in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Hierdoor worden de ophokregeling voor professioneel gehouden pluimvee, de verplichting om alle pluimvee en vogels binnen te voederen en te drenken en het verbod op het gebruik van oppervlaktewater voor het drenken van pluimvee en vogels verlengd tot en met 19 februari 2015. De bijzondere voorschriften voor verzamelingen van vogels en pluimvee worden niet meer verlengd, waardoor vogelbeurzen en andere evenementen waar siervogels en duiven verkocht worden opnieuw toegelaten zijn.

Sinds einde december werden in de Europese Unie geen uitbraken meer vastgesteld met het H5N8 vogelgriepvirus op pluimveebedrijven. Wel werden in de buurlanden nog besmettingen vastgesteld bij verschillende soorten wilde vogels, voornamelijk watervogels. Dit wijst erop dat het H5N8 virus nog steeds circuleert bij wilde vogels en het risico op besmetting van pluimvee nog steeds groot is.
De maatregelen, die Minister Borsus verlengt, zijn er net op gericht om contact tussen pluimvee en mogelijk besmette wilde vogels te vermijden en zo het risico op overdracht van het virus naar de pluimveestapel te beperken.

Het FAVV herinnert eraan dat het toepassen van deze 3 maatregelen alleen niet volstaat om vogelgriep een halt toe te roepen. Ook het correct en strict toepassen van de bioveiligheidsmaatregelen in de pluimveesector is van kapitaal belang om vogelgriep buiten de stal te houden.