Home Tags Theo Francken

Tag: Theo Francken

Asielzoekers krijgen GEEN geld

Asielzoekers krijgen GEEN geld zegt Theo Francken als tegen-reactie op berichten van sommige face-book-gebruikers die beweren dat asielzoekers WEL geld zouden krijgen. Bonheure Daniel die...

Vreemdelingenzaken krijgt toegang tot alle processen verbaal

Extra controle van vreemdelingen is nu mogelijk. Vreemdelingenzaken krijgt toegang tot alle processen verbaal van personen die een verblijf in België aanvragen. “Dankzij deze toegang...

Controleperiode gezinshereniging van drie naar vijf jaar

De controleperiode waarin je aan de voorwaarden voor gezinshereniging moet voldoen wordt opgetrokken van drie naar vijf jaar, de fouilleringsmogelijkheden in de gesloten centra...

Zware criminelen uitgesloten van asielprocedure

Zware criminelen uitgesloten van asielprocedure De Ministerraad het wetsontwerp goedgekeurd dat het intrekken of het weigeren van de beschermingstatus voor zware criminelen mogelijk...

Optimalisatie van de asielprocedure

Optimalisatie van de asielprocedure De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en van staatssecretaris voor Asiel en Migratie...