Vreemdelingenzaken krijgt toegang tot alle processen verbaal

Theo FranckenExtra controle van vreemdelingen is nu mogelijk. Vreemdelingenzaken krijgt toegang tot alle processen verbaal van personen die een verblijf in België aanvragen.

“Dankzij deze toegang wordt het voor vreemdelingen met feiten op hun kerfstok, moeilijker om een verblijf te verkrijgen”

BRUSSEL 17/07/2015 – De Ministerraad keurt vandaag het Koningklijk besluit (KB) betreffende de rechtstreekse toegang voor de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) tot de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) goed. In deze databank zitten alle processen verbaal die door de politie worden opgesteld. DVZ krijgt dankzij dit KB rechtstreeks toegang tot de databank van de politie. “Door goedkeuring van dit KB kunnen mijn diensten op een efficiënte manier nagaan of iemand een gevaar vormt voor de openbare orde of de nationale veiligheid. Hierdoor kunnen ze een betere beoordeling maken of een verblijf in België moet worden toegestaan of niet” stelt Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) duidelijk.

Tot op vandaag had de DVZ geen rechtstreekse toegang tot de ANG. Wanneer bij analyse van het dossier van een vreemdeling op basis van gegronde elementen, sterke aanwijzingen bestonden dat de vreemdeling in kwestie gekend was bij de politie, kon men de politiediensten contacteren. Maar de politionele gegevens werden niet structureel doorgegeven of opgenomen in de dossiers. Dit maakte de werkwijze omslachtig en niet waterdicht. Sommige vreemdelingen glipten zo door de mazen van het net. Met dit KB wil de staatssecretaris paal en perk stellen aan deze toestanden. “Ik hou dezelfde lijn in mijn beleid aan, mensen die misbruik maken van onze gastvrijheid zal ik aanpakken”, verklaart staatssecretaris Francken.

Grote stap voorwaarts

Het nieuwe KB is een grote stap voorwaarts. Ze geeft aan een beperkt aantal gemachtigde personen van de DVZ de rechtstreekse toegang tot de ANG. Ambtenaren zullen deze databank enkel kunnen raadplegen binnen de uitoefening van hun job en moeten hierbij altijd de wet op de privacy respecteren. De grote verandering is dat DVZ-ambtenaren voortaan systematisch de dossiers zullen aftoetsen met de gegevens die beschikbaar zijn in de ANG. Wanneer de ambtenaar van DVZ vaststelt dat de vreemdeling gekend is voor bestuurlijke of gerechtelijke feiten, zal hij verder contact opnemen met politie of parket om aanvullende inlichtingen te verkrijgen. Zo kan DVZ een compleet beeld krijgen op de situatie van de persoon en de juiste beslissing inzake verblijf nemen.

Met de goedkeuring van dit KB vervult staatssecretaris Francken opnieuw een opdracht die ingeschreven stond in het regeerakkoord.