Zware criminelen uitgesloten van asielprocedure

gevangZware criminelen uitgesloten van asielprocedure

De Ministerraad het wetsontwerp goedgekeurd dat het intrekken of het weigeren van de beschermingstatus voor zware criminelen mogelijk maakt. “Dit is een sterk signaal van de hele regering. We moeten bescherming bieden aan zij die het echt nodig hebben, maar criminelen die een ernstige bedreiging vormen voor onze burgers en onze samenleving zijn hier niet welkom”, aldus staatssecretaris Theo Francken (N-VA).

Tot nu toe waren de mogelijkheden om het beschermingsstatuut in te trekken van personen die flagrant misbruik maken van onze gastvrijheid beperkt. Deze mogelijkheden worden nu uitgebreid. Wanneer iemand een ernstige bedreiging vormt voor onze samenleving of de nationale veiligheid zal het statuut voortaan kunnen worden geweigerd of ingetrokken.

Met dit wetsontwerp zet staatssecretaris Theo Francken de maatregelen zoals voorzien in het regeerakkoord om in een slagkrachtig instrument in de strijd tegen criminele personen die een bedreiging vormen voor onze samenleving. Alles gebeurt met vol respect voor de internationale rechtsregels en de Conventie van Genève.