...

Vlaanderen heeft geen extra parlement nodig

parlemet1“Vlaanderen heeft geen extra regering en een extra parlement nodig. Zeker niet als die de verfransing en de uitbreiding van Brussel moeten bevorderen” schrijft Jong N-VA-voorzitter Tomas Roggeman.

Sinds enkele maanden werkt Brussels minister-president Vervoort achter de schermen aan een voorstel voor de oprichting van een Hoofdstedelijke of Metropolitane Gemeenschap. Dat is één van de heksenbrouwsels waarmee CD&V, SP.A en Open VLD de instemming met de zesde staatshervorming afkochten van hun Franstalige evenknieën. Volgens het Vlinderakkoord moet de Hoofdstedelijke Gemeenschap voorzien in “relations de coopération étroites entre Bruxelles et son hinterland”.

De plannen van Vervoort lekten gisteren uit in Le Soir. Ze lezen als de natte droom van elke Brusselse expansionist: de Metropolitane Gemeenschap wordt opgericht als een nieuwe tweetalige instantie. Ze omvat het hele grondgebied van Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en Brussel. Ze krijgt een eigen parlement (“metropolitane raad”) en een eigen regering (“intergouvernementeel comité”). In die regering hebben Franstaligen de absolute meerderheid, want slechts 5 van de 15 regeringsleden komen uit Vlaanderen. Deze metropolitane dames en heren zullen zich volgens Le Soir bezig houden met “alle bevoegdheden die aan effectiviteit zouden winnen als Brussel zou samenwerken met de omliggende zone”.

Dit plan getuigt van een creativiteit waarop menig fantasy-auteur jaloers kan zijn. Een plan dat zo waanzinnig is op zo veel terreinen tegelijk, dat hebben we in onze recente politieke geschiedenis niet meer gezien. Wie haalt het in zijn hoofd om een extra parlement en een extra regering op te richten in een land dat al 9 parlementen en 8 regeringen telt? Wie verzint het om in communautair overleg een absolute meerderheid te geven aan de kleinste gemeenschap? Wie is zo gek om Wallonië en Brussel medezeggenschap te geven over Leuven, Diest of Opwijk?

Voorlopig is dat enkel Rudi Vervoort en zijn PS. Het is onduidelijk of Vervoort hierin gedekt wordt door de Brusselse regering. De grote vraag is wat de Vlaamse partijen hierop zullen zeggen. Het zou ongezien zijn dat VLD en CD&V ingaan op een dergelijke negatie van het communautaire evenwichten. Dat de Brusselse afdelingen van de drie klassieke partijen zich nog niet uitspraken tegen het plan van hun minister-president, wekt alvast weinig optimisme op.

Dit voorstel is het perfecte Franstalige alternatief voor de directe uitbreiding van Brussel. Heel het oude Brabant wordt gedegradeerd tot ‘hinterland’ van Brussel en onder een overwegend Franstalige overheid geplaatst. Daardoor wordt het territorialiteitsprincipe volledig overboord gegooid en de eentaligheid van het Vlaamse Gewest ondergraven. De taalgrens, de enige houvast voor communautaire stabiliteit, wordt nog meer geperforeerd dan het geval is sinds het Vlinderakkoord. De Brusselse territoriale claims blijven niet beperkt tot de zes faciliteitengemeenten of zelfs tot heel Halle-Vilvoorde, maar omvatten alles tussen Aalst en Sint-Truiden.

Deze voornemens kunnen enkel beantwoord worden met een duidelijke afwijzing. Een zó onevenwichtig voorstel dat zó drastisch ingaat tegen de eentaligheid en territoriale integriteit van Vlaanderen, is geen ernstige basis voor onderhandeling. Op deze fundering bouw je zelfs geen Belgisch compromis.

Tomas Roggeman
Voorzitter Jong N-VA