...

Duidelijkheid over zorgboerderijen

boerenN-VA vraagt aandacht voor en duidelijkheid over zorgboerderijen

Vlaams Parlementsleden Tine van der Vloet en Danielle Godderis-T’Jonck willen meer aandacht voor zorgboerderijen. Daarom hebben ze de Vlaamse ministers van Landbouw en Welzijn in het Vlaams Parlement geïnterpelleerd. Van der Vloet en Godderis-T’Jonck: “We bepleiten overleg tussen de bevoegde ministers en een soepelere subsidieregeling voor zorgboerderijen, zodat geen enkele landbouwer die dagbesteding voor zorgbehoevenden aanbiedt uit de boot valt.”

Heel wat land- en tuinbouwbedrijven bieden een dagbesteding aan, onder meer voor personen met een beperking. Via het steunpunt Groene Zorg steunt de Vlaamse Regering dit aanbod met een brutovergoeding van 40 euro per dag, ongeacht het aantal mensen dat het bedrijf opvangt.

“Maar helaas vallen sommige zorgboerderijen uit de boot door bepaalde opgelegde voorwaarden”, zo stelt Vlaams Parlementslid Danielle Godderis-T’Jonck vast. Vaak legt de subsidie de nadruk op het bruto bedrijfsresultaat dat een bedrijf uit land- en tuinbouwactiviteiten haalt. Dat speelt in het nadeel van kleinere bedrijven die er vaak geen aanspraak kunnen op doen. Godderis-T’Jonck: “Zo zijn er bedrijven die op wekelijkse basis tientallen mensen met een beperking opvangen maar daar geen financiële ondersteuning voor ontvangen. Deze Vlaamse Regering wil de werking van zorgboerderijen versterken. Het is tijd om daar werk van te maken.”

Vlaams Parlementslid Tine van der Vloet, actief in de commissie Welzijn: “Zorgboerderijen passen door hun open manier van werken perfect in de inclusiegedachte, waarbij het doel is personen met een beperking zoveel mogelijk te integreren in alle facetten van onze maatschappij. Ondernemen en dagbesteding kunnen perfect samen passen in één bedrijf.” Eind 2016 zullen de eerste budgetten via het nieuwe systeem Persoonsvolgende Financiering beschikbaar zijn. “Minister Vandeurzen reageerde positief op mijn vraag dat via deze weg ook ondersteuning zal kunnen ingekocht worden bij de zorgboerderijen”, zegt van der Vloet.

De problemen van één specifieke zorgboerderij in Maaseik blijken nu te zijn opgelost. Van der Vloet en Godderis-T’Jonck: “Belangrijk is echter dat er voor alle spelers duidelijkheid komt. Ministers Schauvliege en Vandeurzen gaven te kennen dat de huidige regelgeving bespreekbaar is. We zullen er in de toekomst over blijven waken dat dit niet enkel bij woorden blijft. De zorgboerderijen bieden een enorm potentieel voor nuttige dagbesteding. Daar moeten we op blijven inzetten.”