...

Strengere regels voor cryptobedrijven in België

Strengere regels voor cryptobedrijven

Strengere regels voor cryptobedrijven in België

Overal ter wereld lijkt men de cryptosector aan regels te willen onderwerpen. In onder meer de Verenigde Staten wordt er gewerkt aan een wetgevend kader, terwijl ook Europa soortgelijke plannen heeft. In ons land is hiervoor per 1 mei 2022 een belangrijke rol weggelegd voor de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten). De nieuwe regels werden vorig jaar al aangekondigd door Vincent van Peteghem, de minister van Financiën.

Verplicht beschikken over een FSMA-licentie

Cryptobedrijven die in België zijn gevestigd, zijn door de nieuwe regels verplicht om zich bij de FSMA  te registreren. De FSMA is de financiële waakhond van ons land. Het werd in de nasleep van de kredietcrisis opgericht en het moet onder meer toezien op het gedrag van de financiële instellingen in ons land. De FSMA ziet bijvoorbeeld toe op het correct verstrekken van precontractuele informatie bij het aanbieden van hypothecaire leningen. Nu zal het ook een belangrijke rol spelen op de cryptomarkt.

Voorwaarden voor een licentie en administratieve boetes

Opdat men zich bij de FSMA kan laten registreren, moet er aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Zo moet de leidinggevende van het cryptobedrijf betrouwbaar en deskundig zijn. Ook aandeelhouders moeten “geschikt zijn”. Daarnaast moet men de regels naleven met betrekking tot de wetgeving tegen witwassen en het financieren van terrorisme. Dit houdt onder andere in dat men klanten moet identificeren. Bijzonder is ook de regel dat de geviseerde activiteiten niet van buiten de EER – alle EU-landen plus Noorwegen, Liechtenstein en IJsland – op het Belgische grondgebied mag worden uitgeoefend.

Als een platform niet over een FSMA-licentie beschikt, kan men actie ondernemen door administratieve boetes en dwangsommen op te leggen. Als het gaat om een frauduleuze activiteit, wordt het dossier aan het parket overgemaakt. Het parket kan de zaak dan voor de rechter brengen en er kunnen zelfs gevangenisstraffen volgen.

Niet alleen exchanges worden geviseerd

De nieuwe regels gelden niet alleen voor crypto-exchanges, platforms waarbij het mogelijk is om digitale valuta te verhandelen voor fiatgeld. Ook bijvoorbeeld aanbieders van wallets, digitale portemonnees waarin de cryptomunten worden bewaard, zijn aan de regels onderhevig. Hetzelfde geldt voor aanbieders van wisselautomaten voor cryptomunten. Nieuwe aanbieders moeten per 1 mei 2022 verplicht over een registratie beschikken. Bestaande aanbieders hebben tot 1 september 2022 de tijd om alles in orde te brengen.

De FSMA waarschuwt voor frauduleuze cryptobedrijven

In het verleden heeft de FSMA al veelvuldig gewezen op het risico op fraude met cryptomunten. Op de website van de FSMA vind je een actuele lijst van ondernemingen die op onregelmatige wijze in ons land actief zijn. Daarop zijn ook een aantal frauduleuze cryptotradingplatformen te vinden.

Houd er rekening mee dat deze lijst niet als exhaustief mag worden beschouwd. Het is niet omdat bijvoorbeeld de Bitcoin Profit app niet op deze lijst staat, dat het automatisch betrouwbaar is. Het blijft belangrijk om een goed onderzoek te voeren naar de betrouwbaarheid van bedrijven voordat je hen geld toevertrouwt. Dat is niet alleen in de cryptosector het geval.

Hoewel de FMSA-licentie beleggers meer zekerheid biedt en helpt om frauduleuze aanbieders te herkennen, benadrukt de FSMA dat de licentie geen waardeoordeel is. Het biedt geen garantie met betrekking tot de kwaliteit van de dienstverlening. Het betekent ook niet dat de tegoeden worden beschermd. In tegenstelling tot spaarboekjes worden investeringen in cryptomunten namelijk niet gedekt door een beschermingsfonds.