Europeanen bezorgt over immigratie en terrorisme

euroEuropeanen bezorgt over immigratie en terrorisme

Immigratie en terrorisme baren de Europese burgers het meeste zorgen. Dat blijkt uit de laatste Eurobarometer-poll die is uitgevoerd in opdracht van het Europees Parlement. De snelste klimmer binnen de EU is de bezorgdheid rond de immigratie, met een gemiddelde Europese stijging van 33%. Binnen België wordt de Europese trend qua redenen tot zorgen doorgezet, zij het wel op een kleinere schaal.

De enquête, afgenomen tussen 19 en 29 september van ongeveer 1000 respondenten per Europese nationaliteit boven de 15 jaar, viel in een periode waar de immigratie wijdverspreid in het nieuws kwam. Op nationaal vlak zijn er sterke verschillen merkbaar tussen de verschillende lidstaten op gebied van immigratie. Wel zijn bijna alle lidstaten het ermee eens dat de beslissingen errond op het Europees niveau moeten worden genomen.

Op Belgisch vlak valt er op te merken dat ook immigratie en terrorisme de snelste stijgers zijn, maar het verschil ligt wel lager. De Belgische bezorgdheid rond de immigratie stijgt van 16% in 2013 naar 31%. Deze stijging van 15% ligt dus significant lager dan het Europese gemiddelde van 33%. De bezorgdheid rond terrorisme rijst in België dan weer met 14%, van 7 naar 21, wat dan weer dicht aanleunt bij het Europese gemiddelde van 15%. In de buurlanden Nederland en Duitsland is de stijging sterker.

Op de vraag of de beslissingen rond immigratie meer op Europees niveau moeten liggen reageerden de meeste Europese burgers positief. In België ging 75% van de respondenten hiermee akkoord. Opvallend is hier wel het zeer lage vertrouwen bij Oost-Europese landen, terwijl in landen uit West- en Zuidelijk Europa duidelijk wordt gepleit voor meer inbreng van Europa.