...

CD&V wil het recht op internet in de grondwet laten opnemen

recht op internet

CD&V wil het recht op internet in de grondwet laten opnemen

Als het van de politieke partij CD&V afhangt, wordt het recht op internet in de Grondwet opgenomen. Dat is helemaal niet zo gek, want in de hedendaagse samenleving sta je nergens als je niet over een internetverbinding beschikt. Bedrijven vragen werknemers om van thuis uit te werken, mensen hebben internet nodig om bankverrichtingen uit te voeren en ook scholen nemen maar al te makkelijk aan dat kinderen toegang hebben tot het internet. Volgens de Grondwet heeft iedereen recht op een menswaardig leven, op een vrije keuze van arbeid, op sociale zekerheid en op een behoorlijke huisvesting. En volgens de christendemocraten dus ook op internet.

Acht procent van de Belgen heeft thuis geen internet

Toch blijkt dat nog steeds geen evidentie te zijn. Volgens cijfers die door de VRT zijn gepubliceerd, zou acht procent van de Belgen thuis geen toegang hebben tot internet. Daarmee zit België in de Europese middenmoot. Luxemburg en Nederland voeren de rangschikking aan. Daar heeft slechts één procent van de huishoudens geen toegang tot het internet. De slechte cijfers hebben onder andere te maken met de telecomprijzen in ons land. In vergelijking met de rest van Europa rekenen internet providers in ons land nog steeds flink door. Volgens consumentenorganisatie Test Aankoop liggen de prijzen voor internet in bijvoorbeeld Portugal maar liefst 87% lager dan in ons land.

Sociaal tarief voor internet

Mensen die het financieel moeilijk hebben, hebben vaker geen toegang tot internet. En dat is een probleem. Een werkloze zonder internet is bijvoorbeeld erg kwetsbaar, want zonder internet is het tegenwoordig heel moeilijk om een job te vinden. Daarom bestaan er nu al sociale tarieven voor internet. Hierbij kent de internetleverancier een korting toe op de internetfactuur.

Het sociaal tarief kan binnen hetzelfde huishouden slechts een keer worden toegepast. De korting voor vast internet bedraagt maximaal 8,40 euro per maand. Daarbovenop moet men er ook zelf actie voor ondernemen, waardoor niet iedereen zijn weg naar het sociale systeem vindt. Minister van Telecom Petra De Sutter (Groen) heeft wel al aangegeven dat ze hier iets aan wil veranderen. Naar analogie van de sociale tarieven voor energie streeft ze naar een automatisering van de sociale tarieven voor internet.

Samenwerking tussen providers en de overheid

Tegelijkertijd zetten ook providers stappen om het internet naar de meest kwetsbare gezinnen te brengen. In 2020 startte Telenet bijvoorbeeld, in samenwerking met de overheid, een basisinternetdienst voor kwetsbare groepen. Hierbij wordt basisinternet aangeboden tegen 5 euro per maand. Zowel Telenet als de overheid dragen financieel bij aan het project.

Proximus is op zijn beurt ook gestart met een project, Internet for All. Ook bij dit project zullen mensen met een laag inkomen over een internetaansluiting kunnen beschikken. Er zijn in totaal 12.000 modems en abonnementen voor het project beschikbaar. Belgen in kansarmoede zullen hierdoor over een gratis 4G-modem en 40 GB aan data per maand kunnen beschikken. Dat volstaat om de mails te bekijken en eventueel om te bellen via het internet, maar uiteraard niet om online te gamen. Dat is ook helemaal niet de bedoeling van een basisinternetdienst. Voor dit project rekent Proximus net als Telenet op de financiële steun van de overheid.