...

Dit moet je weten over de renovatieverplichting voor koopwoningen

Dit moet je weten over de renovatieverplichting voor koopwoningen

Dit moet je weten over de renovatieverplichting voor koopwoningen

Vanaf 2023 zal er in Vlaanderen een renovatieplicht gelden voor wie een energieverslindende woning koopt. Concreet wil dit zeggen dat kopers van een woning met een EPC-label van E of F binnen vijf jaar hun woning energiezuiniger moeten maken, zodat het minstens het energielabel D behaalt.

Dakisolatie kan al volstaan om het D-label te behalen

Goed om te weten is dat het D-label eigenlijk nog niet heel streng is. Hierdoor is het niet per se nodig om het volledige huis te isoleren. Vaak zijn een of meerdere ingrepen al voldoende om er te komen. Vooral het plaatsen van dakisolatie is daarbij belangrijk en kan al volstaan om bij een halfopen bebouwing van energielabel E naar D te gaan. Afhankelijk van de woning zal dit ongeveer 5000 tot 12.000 euro kosten. In sommige gevallen volstaat dakisolatie zelfs al om naar niveau C te springen.

Voor huizen met het energieniveau F zal dakisolatie niet altijd volstaan en zijn er aanvullend nog een aantal extra ingrepen nodig. Het meest voor de hand liggende is dan het vernieuwen van het buitenschrijnwerk. Dit kost al snel 15.000 euro. Ook het plaatsen van een condensatieketel kan al veel doen, maar dit kost al gauw 6000 tot 10.000 euro.

Slimmer omgaan met renovatiewerken

Dat kopers vijf jaar tijd krijgen om tot een hogere energieklasse te komen, is een goede zaak. Op deze manier kunnen de isolatiewerken worden gecombineerd met andere renovatiewerken en stap voor stap in het renovatieproces worden geïntegreerd. Het voorkomt ook dat kopers snel-snel isoleren, zonder daarbij de meest duurzame keuze te maken.

Tegelijkertijd zullen kopers tijdens hun renovatiewerken meteen aandacht hebben voor isolatiewerken. In het verleden zag je bijvoorbeeld dat men bij de eerste renovatie meteen een nieuwe vloer legde, waarna de vloer jaren later opnieuw moest worden uitgebroken, omdat men dan budget had voor een warmtepomp en vloerverwarming. Experts verwachten dat er nu veel bedachtzamer met het renovatieproces zal worden omgesprongen. De vloerrenovatie zal dan moeten wachten op de vloerisolatie, het leidingwerk en de warmtepomp. Pas nadien zal men bijvoorbeeld beginnen met de plaatsing van het parket, dat uitstekend met vloerverwarming te combineren is.

Financiële steun bij isolatiewerkzaamheden

Kopers zullen in ieder geval op talloze steunmaatregelen kunnen rekenen en dat vinden experts een goede zaak, want anders dreigen nog meer kandidaat-kopers het moeilijk te krijgen om een eigen huis te verwerven. Bij FloorHouse, een speciaalzaak in vloeren, benadrukken ze wel dat deze premies goed moeten worden gecommuniceerd. Ze moeten er nog regelmatig klanten vertellen dat ze wellicht recht hebben op een premie, bijvoorbeeld als ze eerst een milieuvriendelijke warmtepomp lieten plaatsen. Nog te vaak glippen er mensen door de mazen van het net.

Het is inderdaad zo dat er verschillende premies bestaan voor het renoveren van een woning. Zo is er bijvoorbeeld de premie voor vloer- en kelderisolatie, de premie voor spouwmuurisolatie en dan is er ook nog eens de EPC-labelpremie. Het zijn stuk voor stuk premies die tot op heden al bestaan. Toch vrezen sommigen dat de bestaande premies niet zullen volstaan. Voor sommige woningen kunnen de kosten tot 100.000 euro oplopen en dan zijn premies tot 20.000 euro niet voldoende. De meest energieverslindende woningen worden zo in de handen van projectontwikkelaars geduwd en uit de handen van de minst kapitaalkrachtige kopers gehaald.

Renovatieplicht geldt pas vanaf 2023

De renovatieplicht geldt enkel voor woningen die vanaf 2023 worden gekocht. Wie in 2021 of 2022 een woning koopt, ontsnapt met andere woorden aan deze verplichting. Voor de bouwsector is dat jaartje extra uitstel meer dan welkom. De sector is nu al overbevraagd en heeft een tekort aan personeel. Als er nu ineens meer huizen moeten worden gerenoveerd, belooft dat voor de sector een moeilijke opgave te worden. Ze zijn dan ook blij dat er geen al te strakke deadline wordt gehanteerd en dat kopers toch vijf jaar de tijd krijgen. Aannemers kunnen het jaar 2022 dan weer gebruiken om de juiste mensen op te leiden. Want zonder de juiste opleidingen riskeren kopers dat ze geen waar voor hun geld krijgen.

Experts verwachten dat er in 2022 nog een rush zal komen op energieverslindend vastgoed en dat energieverslindende woningen nadien minder gewild zullen worden, wat gevolgen kan hebben voor de prijszetting. Voor wie voor 2023 een energieverslindende woning koopt, blijft het echter aan te raden om eveneens aandacht te hebben voor energiezuinige aanpassingen. Als Vlaanderen de klimaatdoelstellingen wil behalen, zullen alle huizen tegen 2050 het energiezuinige A-label moeten bereiken. Dat wil zeggen dat er de komende jaren nog heel wat energetische ingrepen zullen moeten gebeuren, al dan niet onder dwang van de Vlaamse regering die de eisen verder en verder aanscherpt.

Photo by Erik Mclean on Unsplash