...

Kester vierde dubbel feest

Kester viert haar fanfare

Kester vierde dubbel feest en dat naar aanleiding van 175 jaar koninklijke fanfare Sint-Martinus en 150 jaar Gilde van het Paardenvolk. Op zaterdag 4 september 2021 was iedereen welkom op het landgoed van Remi Dedoncker. De weergoden waren de fanfare goed gezind want een mooie warme septemberzon die scheen over Kester was hun deel. een stralende voorzitter, Willy Juwet heette iedereen persoonlijk welkom op het landgoed. Simon en Pascale stonden borg dat iedereen een gepast drankje kreeg. Als iedereen een drankje had gekregen en een plaatsje had gevonden op de zonovergoten binnenkoer van het domein kon de feestelijke academische zitting beginnen.

Kester viering 175 jaar Fanfare

Ruiters en muzikanten zorgden voor vakantiemomenten

Eerst nam voorzitter Willy het woord en hij ging heel ver terug in het verleden van de fanfare. De Koninklijke Fanfare Sint-Martinus werd in 1846 geboren, 175 jaar geleden, en Gilde van het Paardenvolk werd officieel gesticht op 21 mei 1871 en is dus recent 150 jaar geworden. Hij had het ook over de tientallen jaren die ruiters en muzikanten zorgden voor vakantiemomenten voor hun dorpelingen tijdens optochten, wildernistochten, toneelstukken, concerten, dansavonden, gildefeesten Ruiters en muzikanten, ze vertegenwoordigen en verbinden families, ze zorgen voor een levendige en. Niet te verwonderen dat deze fanfare in 2021, 175 kaarsjes mag uitblazen. plattelandsgemeenschap, zich bewust van hun rollen en beroepen, en trots op hun taken en functies ging willy verder.

Kester viering 175 jaar Fanfare

VLAMO (Vlaamse Amateurmuziekorganisatie)

De volgende spreker, voorzitter van VLAMO (Vlaamse Amateurmuziekorganisatie) gevestigd in Gent, had het vooral over de vele repetities die het spelen in een fanfare met zich meebrengt. Want zeg nu zelf soms tot drie maal toe repeteren per week is niet voor iedereen weggelegd. Maar benadrukte hij in zijn toespraak dat niet alleen het samen muziek spelen, maar ook de vriendschappen die daardoor ontstaan ook heel belangrijk zijn, en bijdragen tot het voortbestaan van deze koninklijke fanfare Sint-Martinus. Dat dergelijke verjaardagen ook voor VLAMO heel belangrijk zijn bewees de voorzitter met het overhandigen van een oorkonde en een waardebon waarmee nieuwe instrumenten kunnen aangekocht worden.

Kester viering 175 jaar Fanfare

Archief van wijlen meester Frans De Leener

De volgende spreker in het rijtje was de voorzitter van de Heemkundige kring van Gooik, die het uiteraard had over het verleden. Het ontstaan van de Fanfare en voor de eerste honderd jaar werd er daarvoor beroep gedaan op het archief van wijlen meester Frans De Leener die een schat aan informatie bevatte. Een zeer korte toespraak was het daarna van de kersverse voorzitter van Gilde van Het paardenvolk de heer Patrick Van schepdael die op zijn beurt nog eens de gastheer en -vrouw bedankte voor het openstellen van hun eigendom. De Gilde Van het paardenvolk zag het levenslicht in 1871 onder impuls van toenmalig onderpastoor Bloete. Deze gilde zal trouwens ook zijn 150 jarig bestaan vieren op 23 en 24 oktober oktober, plaats van afspraak is dan het ruiterchalet op de heide.

Kester vierde dubbel feest

150 jarig bestaan van Gilde Van Het paardenvolk

Deze viering zal ook gepaard gaan met het voorstellen van een boek (net als de jarige fanfare) over het 150 jarig bestaan van Gilde Van Het paardenvolk. Omdat nog sterker in de verf te zetten zal er ook gedurende twee dagen een fototentoonstelling lopen over de activiteiten van deze gilde. Dus zeker en vast de moeite om gedurende dit feestweekend even af te zakken naar Kester. Michel Doomst burgemeester en initiatiefnemer van het boek “1846-2021 175 jaar Fanfare in Kester die het geheel aan sprekers mocht afsluiten, had het over de schoonheid van het dorp Kester en wat de fanfare betekende voor het gemeenschapsleven. Maar zoals voorzitter Willy Juwet in het begin al zei was het laatste woord aan de fanfare zelf die de aanwezigen nog verraste op een miniconcert om de openbare viering af te sluiten.

Heemkundige kring van Gooik

Meer foto’s klik hier:

Nuttige info:

Het boek, in een ondertitel genoemd ‘Het levensverhaal van de fanfaremuziek in mijn dorp’, wordt aangeboden aan het gunsttarief van € 10,-. Aan niet-leden wordt € 12,5 gevraagd. Het telt 118 blz., meet 210 x 210 mm, heeft een geplastificeerde cover en is garenloos gebonden. De heerlijke dronefoto van Jelle Boon vertolkt perfect dat Kester centraal staat vandaag, ook in het jubileumboek van de fanfare.

Bestellen kan door opgave van naam, adres en aantal gewenste exemplaren. Voor de goede orde wordt gevraagd het overeenstemmend bedrag te storten op de rekening van de Koninklijke Fanfare Sint-Martinus Kester BE73 4295 1005 9960. Voor leveringen per post zullen uiteraard € 6,- portkosten moeten aangerekend worden.

Kester viering 175 jaar Fanfare