...

Blankenberge: N-VA en CD&V doen open aanbod om uit politieke impasse te geraken

Nieuwe tramhalte Maritieme Zone 2 Blankenberge

Blankenberge: N-VA en CD&V doen open aanbod om uit politieke impasse te geraken.

In een brief aan zijn leden roept Open Vld hen op voor een ledencongres komende zondag. Daarin wil Open Vld verschillende scenario’s toelichten om uit de politieke impasse te geraken die er gekomen is nadat Vooruit-schepen Jurgen Content zijn bevoegdheden werden ontnomen binnen de huidige N-VA-Vooruit-CD&V-coalitie van Blankenberge.

Coalitiepartners N-VA en CD&V gingen bij die beslissing niet over één nacht ijs, maar namen hun besluit nadat ze in kennis werden gesteld door een aantal elementen die deontologisch niet aanvaardbaar zijn en die onderwerp uitmaken van verder gerechtelijk onderzoek. Enkele elementen zijn ondertussen al in de pers verschenen, zoals zijn eventuele rol in de toekenning van de strandconcessies en de dubieuze constructie met het megalomane project Petit Rouge/Casino.

De getuigenis van een bouwpromotor in het bijzijn van een ambtenaar van het Lokaal Bestuur over gelden die moesten gestort worden aan een vennoot van schepen Content deed ons besluiten hierover melding te maken aan de politie van Blankenberge. Er werd ook een proces-verbaal opgemaakt. Dergelijk vermoeden van corruptie deed bij ons het vertrouwen in schepen Content totaal teniet. Hetzelfde geldt voor zijn partij die hieraan – hoewel duidelijk ingelicht – geen gevolg gaf aan die informatie en beslist blind en onvoorwaardelijk haar kopman te blijven steunen.

Dat Open Vld aan zijn leden nog steeds spreekt over “scenario’s” in het meervoud doet op z’n minst onze wenkbrauwen fronsen. Zeker na het debacle dat ze hebben meegemaakt met Vooruit in 2014 (toen nog SP.a). Voor N-VA en CD&V is er maar één scenario om uit de politieke impasse te geraken en dat is het aanbod dat we vier weken terug reeds deden aan Open Vld. Meestappen in een ruime coalitie met N-VA en CD&V en verder werk maken van een stabiel beleid met maar één doel voor ogen, het belang van onze stad en onze inwoners.

Ons aanbod was en is ondubbelzinnig; het nieuw decreet stelt dat de grootste partij in de coalitie de burgemeester mag leveren, in dit geval zou dat Open Vld zijn. Via de opengevallen schepenmandaten kunnen zij mee werk maken van de verschillende projecten die klaar staan en reeds lopen.

• Het nieuw Cultuurcentrum waarvoor we een subsidie toegezegd kregen van €3.000.000
• De nieuwe strekdam die een oplossing zal bieden voor de verzanding van de jachthaven
• Het nieuw zwembad met bijhorende sportzalen
• Een nieuwe ondergrondse parking aan de Boudewijnlaan
• Vernieuwing marktomgeving
• Broodnodige renovatie stadhuis
• Vernieuwing A. Ruzettelaan

Zij kunnen ook werk maken van de dossiers waarbinnen de Vooruit-schepenen geen enkele stap ‘vooruit’ hebben gezet. Een nieuw Woonzorgcentrum, een kinderboerderij, een nieuwe King Beach, een toegankelijk sociaal beleid, aanpak kinderarmoede, stationsomgeving… N-VA en CD&V reiken de hand aan Open Vld in het belang van onze geliefde stad maar waarschuwen hen tevens dat ze hoog spel speelt als ze met Vooruit in zee gaat. Goed wetende wat de enorme reputatieschade is die Vooruit heeft opgelopen en goed wetende wat hen nog boven het hoofd hangt. Samen met ons krijgt Open Vld de garantie op stabiele werkkracht voor onze stad.