...

Stroomhalsbanden worden verboden

Stroomhalsbanden worden verboden

Uitdoofscenario voor stroomhalsbanden

Vanaf 1 januari 2027 zijn stroomhalsbanden met een afstandsbediening en stroomhalsbanden die honden afstraffen voor blaffen verboden in Vlaanderen. In de overgangsperiode kunnen instanties die stroomhalsbanden gebruiken bij het opleiden van dieren overschakelen naar diervriendelijke alternatieven. “We nemen opnieuw afscheid van een achterhaalde praktijk”, zegt Weyts. “Een huisdier is een deel van je gezin en een gezinslid geef je geen elektrische schok bij een natuurlijke reflex of gewoon omdat je op een knop drukt”.

Uitdoofscenario voor het gebruik en de verkoop van stroomhalsbanden.

Sinds 2014 wordt Dierenwelzijn op Vlaams niveau uitgebouwd tot een volwaardige bevoegdheid. Zo neemt Vlaanderen stap voor stap afscheid van achterhaalde praktijken zoals onverdoofd slachten, blokstaarten zonder medische noodzaak, pelsdierkweek, dwangvoederen en carrousels met levende paarden. Tot nu was er nog geen verbod op stroomhalsbanden die via een druk op de knop een elektrische schok toedienen aan een hond of kat of stroomhalsbanden die honden afstraffen wanneer ze blaffen. Instanties zoals het leger en de politie gebruiken stroomhalsbanden vaak om dieren af te richten. Er was ook verzet van bepaalde gedragstherapeuten, die beweerden dat stroomhalsbanden voor hen noodzakelijke instrumenten zijn.

Vlaams Dierenminister Ben Weyts vroeg en kreeg een advies van de Raad voor Dierenwelzijn: een raadgevend orgaan met vertegenwoordigers van de kwekers, de houders en de handelaars van dieren, de asielen, dierenwelzijnsorganisaties, dierenartsen en lokale besturen. De Dienst Dierenwelzijn deed ook een bevraging bij zo’n 2.700 hondengedragstherapeuten, trainers, medewerkers van hondenscholen en jagers. Uit die bevraging bleek onder meer dat een grote meerderheid van de gedragstherapeuten geen graten ziet in een verbod op stroomhalsbanden. Weyts legt nu een uitdoofscenario vast voor het gebruik en de verkoop van stroomhalsbanden. Vanaf 1 januari 2027 zijn stroomhalsbanden met een afstandsbediening en stroomhalsbanden die honden schokken toedienen wanneer ze blaffen verboden in Vlaanderen.

Een stap in de goede richting maar een uitdoofscenario op een termijn van 6 jaar is onaanvaardbaar zegt Johan Herman, hoofdredacteur van het hondenmagazine “De Nieuwe Hond“. In ieder geval is het beter dan niets. De betere dierenwinkel zal dit marteltuig nooit opnemen in hun assortiment dierenbenodigdheden.

Er komt geen uitzondering voor leger, politie of gedragstherapeuten. Omdat het in de praktijk onmogelijk is om af te lijnen wie zich gedragstherapeut mag noemen en wie niet omdat dit beroep niet wettelijk geregeld is, maar vooral omdat er genoeg diervriendelijke alternatieven zijn om dieren op te leiden of in te tomen. Specialisten denken al lang niet meer dat je dieren alleen maar kan opleiden of kan corrigeren met agressieve aversietechnieken. De wetenschappelijke literatuur waarschuwt juist veel meer voor de mogelijk negatieve gevolgen van trainingsmethodes die uitgaan van bestraffing. In de overgangsperiode tot 1 januari 2027 kunnen ook instanties zoals het leger en de politie zich verdiepen in diervriendelijke alternatieven.

Halsbanden die ingesteld zijn op een onzichtbare omheining blijven toegelaten.

Halsbanden voor honden die ingesteld zijn op een onzichtbare omheining blijven toegelaten. Bij dit soort halsbanden voelt het dier alleen iets wanneer een bekende begrenzing overschreden wordt. Het dier kan met andere woorden zelf elke schok vermijden door eenvoudigweg binnen de begrenzing te blijven. Dit in tegenstelling tot trainingshalsbanden en antiblafhalsbanden, waar het gaat om een natuurlijke reflex en waar de controle helemaal niet bij het dier zelf ligt.

“Stroomhalsbanden voor honden werden lange tijd niet in vraag gesteld, maar we zijn als Vlaamse samenleving geëvolueerd”, zegt Weyts. “Het is onze plicht om vermijdbaar dierenleed ook effectief te vermijden. Achterhaalde instrumenten zoals de meeste stroomhalsbanden horen niet meer thuis in Vlaanderen”.