...

N-VA en VLD Dilbeek willen sociale fraude aanpakken

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

N-VA en VLD Dilbeek willen dat sociale huurmaatschappijen inzetten op aanpak van fraude met buitenlandse eigendommen bij huurders van sociale woningen. De fracties N-VA en VLD hebben samen op de gemeenteraad van 27/4 een agendapunt ingediend. En dit om aan de sociale huisvestingsmaatschappijen en verhuurkantoren de opdracht te geven om bij elk vermoeden van fraude met buitenlandse eigendommen van zittende huurders zo snel mogelijk een beroep te doen op de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.

N-VA en VLD vragen huisvestingsmaatschappijen stappen te zetten

Deze onderneming doet dan het onderzoek in het buitenland. Alle gemeenteraadsleden van N-VA en VLD vragen tevens aan de sociale huisvestingsmaatschappijen dat ze ook de mogelijke stappen zouden zetten om de opzeg van de huurovereenkomst in te leiden bij de vrederechter, indien uit het onderzoek blijkt dat een zittende sociale huurder inderdaad buitenlandse eigendom(men) heeft.

Controle op binnen- en buitenlands vastgoed

Jan Erckelbout

N-VA-fractievoorzitter Jan Erkelbout: “Er zijn lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen. Die huurwoningen moeten worden voorbehouden voor de doelgroep die er effectief recht op heeft. Het is dan ook evident dat wie een sociale woning huurt, niet tegelijkertijd een eigen woning mag bezitten. De controle op binnenlands onroerend bezit kan door de sociale verhuurder eenvoudig gedaan worden, maar voor buitenlandse eigendommen tot vandaag bijna onmogelijk.

 

onderzoek naar onroerende goederen in het buitenland

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen heeft daarom een ​​raamovereenkomst met een pool van private onderzoeksbureaus afgesloten die gespecialiseerd zijn in het onderzoek naar onroerende goederen in het buitenland (41 landen). Wie een sociale woning verhuurt zal, zonder administratieve rompslomp, hierop beroep kunnen doen. Om ook de financiële drempels maximaal weg te nemen, voorziet Vlaams minister van wonen Matthias Diependaele een subsidie voor sociale verhuurders die beroep doen op het raamcontract waardoor de kosten voor het onderzoek bijna volledig gedekt zijn.

Fraude moet aangepakt worden

VLD-fractieleider Marc Willen: ‘Niemand kan aanvaarden dat iemand die 1 of meerdere huizen of percelen bezit, aanspraak kan maken op een sociale woning. Wie al een woning bezit, verliest daardoor zijn recht op een sociale woning. Deze vorm van fraude moet dan ook maximaal worden aangepakt, zowel in binnen- als buitenland”.

Marc Willen

Foto’s : N-VA – VLD