...

Sociale woningfraude – N-VA Geraardsbergen vraagt actie

Geraardsbergen sociale woningsfraude

N-VA Geraardsbergen vraagt actie tegen sociale woningfraude

Wie een sociale woning wilt in Vlaanderen, mag geen eigen woning hebben. Noch in België, noch in het buitenland. Deze regel geldt al vele jaren in de regelgeving voor sociale woningen. Vlaanderen heeft immers elke sociale woning nodig en die moet gaan naar de mensen die er het meest nood aan hebben; ze zijn voorbehouden voor de doelgroep die er effectief recht op heeft.

Sociale woningfraude

Tot nu toe konden de sociale huisvestingsmaatschappijen en de sociale verhuurkantoren enkel deze regel aftoetsen aan de roerende goederen die iemand in het eigen land bezat. Op voorstel van Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele heeft de Vlaamse Overheid (VMSW) beslist een raamovereenkomst ter beschikking te stellen van sociale verhuurders die onderzoek voeren naar buitenlands bezit. Dit zijn private onderzoeksbureaus die gespecialiseerd zijn in het onderzoek naar onroerende goederen in het buitenland op zoek naar personen die sociale woningfraude plegen.

Dankzij die bilaterale akkoorden heeft minister van Wonen Matthias Diependaele nu ook het akkoord beet van 41 buitenlanden. Die zijn bereid hun kadastrale gegevens ter beschikking te stellen van Vlaanderen.

Ilse Roggeman

Om die redenen vroeg N-VA Geraardsbergen via haar fractievoorzitter, Ilse Roggeman, aan het gemeentebestuur om aan alle huisvestingsmaatschappijen waar ze deel van uitmaken te willen vragen om in te tekenen op de raamovereenkomst van de Vlaamse overheid.

Deze stemming werd unaniem goedgekeurd op de laatste gemeenteraad dd. 30/03/2021.