...

CD&V Dilbeek dringt aan op archiefbeleid

CD&V Dilbeek wil plannen omtrent het gemeentelijk archief

CD&V dringt aan op een archiefbeleid in Dilbeek. Naar aanleiding van de 20e editie van de Erfgoeddag agendeert de Dilbeekse CD&V-fractie een aanvullend agendapunt op de gemeenteraad van dinsdag 27 april. De fractie vraagt dat de gemeenteraad beslist om snel werk te maken van de plannen omtrent het gemeentelijk archief, met inbegrip van ruimte voor roerend erfgoed van verenigingen en burgers.

Het agendapunt dateert van 13 jaar geleden

In feite neemt dit agendapunt de draad op die niet dateert van gisteren. Dertien jaar geleden, op 13 april 2008, stuurden de vzw Dilbeeks erfgoed, de cultuurraad, de Vereniging voor Familiekunde en Heemkring Bodeghave , een open brief om aan te dringen op de openstelling van het gemeentelijk archief voor roerend erfgoed.

CDV

Oud-voorzitter van Dilbeeks Erfgoed Jan Margot: “Onze open brief leidde toen tot overleg waarbij de toenmalige burgemeester Platteau en schepen voor cultuur Segers zich engageerden om hier werk van te maken.”

Volgens CD&V is de nood groter geworden

Intussen is de nood alleen maar groter geworden. Mede door het overlijden van belangrijke Dilbeekse verzamelaars dreigt steeds meer roerend erfgoed (foto’s, documenten, …) verloren te gaan.  Ook zijn de collecties van Dilbeekse erfgoedverenigingen (zoals o.m. de vzw Familiekunde) de laatste jaren moeten verhuizen naar niet duurzame locaties.

De huidige locatie is volgens CD&V niet geschikt

De huidige locatie van het gemeentelijk archief heeft te weinig fysieke ruimte om roerend erfgoed van verenigingen en particulieren op te nemen. Ze voldoet ook niet aan de normen voor een gepaste bewaring (o.a. temperatuurs- en vochtigheidscontrole) van zowel het papieren archief als ander roerend erfgoed. De locatie is ook niet geschikt voor toegankelijke publieksraadpleging.

In 2017 werd een wedstrijd uitgeschreven

Mede daarom werd vier jaar geleden, in 2017 een wedstrijd uitgeschreven voor de aanstelling van een ontwerper om de huidige brandweerloods, na verhuis van de brandweer, om te vormen tot een ruime, toegankelijke en moderne archiefruimte met ruimte voor roerend erfgoed. Studiebureau LOW kwam als laureaat uit de wedstrijd en werd aangesteld door het college op 17/09/2018. In het meerjarenplan 2020-2025 is dit project echter nominatief niet terug te vinden.

CDV

Visie over de structurele ontsluiting van het roerend erfgoed

Alle partijprogramma’s bij de verkiezingen wezen op het belang van erfgoed en het bestuursakkoord stelt: “Ons erfgoed is een deel van onze identiteit. De plannen voor de bouw van een volwaardige gemeentelijk archief worden verder gezet.” Fractievoorzitter Jef Vanderoost : “Wij hopen dat meerderheid en minderheid ons voorstel zullen steunen en dat het College van burgemeester en schepenen nog dit jaar een concreet plan van aanpak voorlegt, met inbegrip van een visie over de structurele ontsluiting van het roerend erfgoed.

Er is ook veel inspiratie te vinden bij andere steden

Die visie kan ontwikkeld worden in samenwerking met de erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei.  Hierover is ook veel inspiratie te vinden bij andere steden en gemeenten zoals Mol, Duffel, Beernem, Merelbeke, De Haan, Beersel, Brugge en Brussel. Heel wat Dilbeekse erfgoedvrijwilligers zullen hierover met veel enthousiasme willen meedenken om zo hun passie te kunnen delen met een ruimer publiek.”

CD&V Dilbeek dringt aan op archiefbeleid - Chiro Dilbeek op Grote markt

Foto 1 en 2 Sint- Theresia nu ’t Verloren Hofke (Jan Margot)