...

CD&V Dilbeek schrijft open brief

CD&V Dilbeek schrijft open brief aan de Werkvennootschap

Vorige week werd er in Dilbeek een folder verspreid over de “herinrichting van het verkeerscomplex Ring en Ninoofsesteenweg”.  In de folder is sprake van verschillende scenario’s die de Werkvennootschap onderzocht sinds mei 2019, “samen met partners”, die gekozen hebben voor één scenario.  Het is niet duidelijk om welke “partners” het gaat, evenmin wordt uitgelegd waarom de andere scenario’s sneuvelden.

Geen overleg

Wat wel duidelijk is : er was in onze gemeente geen breed overleg om tot deze keuze te komen. Er lijkt ook geen grondig onderzoek te zijn gebeurd naar de impact op de leefbaarheid van de omliggende wijken, laat staan dat er inspraak was van de wijkraden en inwoners. Op uw webpagina stelt u: “De Werkvennootschap hecht veel belang aan overleg, participatie en communicatie met alle stakeholders. Ze draagt een open en constructieve dialoog in het vaandel.” Wij merken daar weinig van in de praktijk.

Dilbeek zal invloed ondervinden

CD&V Dilbeek is vragende partij om de veiligheid op de N8 te verhogen. Geen enkel bezwaar dus  tegen verbeteringen.  Maar dan wel via een – na breed overleg – gedragen oplossing die alle gevolgen in rekening brengt. Zowat heel de gemeente Dilbeek zal immers invloed ondervinden van dit plan. Vooral voor de Kaudenaardewijk, naast andere wijken zoals Paloke en Kattebroek, is de impact groot.

Daarom vraagt CD&V-Dilbeek met aandrang aan de Werkvennootschap om niet, zoals in de pers aangekondigd, halsoverkop over te gaan tot een vergunningsaanvraag en een snelle uitvoering. We vragen u om even te temporiseren en de nodige tijd en ruimte te geven voor échte inspraak en overleg met de inwoners, ook over de fundamentele scenariokeuzes.

U vraagt aan onze inwoners om erop te vertrouwen dat de door u gemaakte keuze de beste is. Wij vragen u om de nodige tijd te nemen om dit vertrouwen te verdienen.

CD&V Dilbeek

Met vriendelijke groet.

Voor CD&V-Dilbeek,

Jef Vanderoost,

Fractievoorzitter