...

Laat regering De Croo zelfstandigen stikken ?

Laat regering De Croo zelfstandigen stikkenEnkelvoudig overbruggingsrecht voor handelaars die proberen te overleven is onaanvaardbaar! zegt NSZ

Dinsdag 30 maart 2021 – NSZ: “Enkelvoudig overbruggingsrecht voor handelaars die proberen te overleven? Onaanvaardbaar!”

NSZ is met verstomming geslagen nadat niet-essentiële winkels en diensten geen beroep zullen kunnen doen op het dubbel overbruggingsrecht. “Dit is totaal onaanvaardbaar. Het is een klap in het gezicht van al die zelfstandigen. Dit leidt tot vertrouwensbreuk. De regering moet absoluut haar politieke verantwoordelijkheid nemen, nadat ze weer is overgaan tot sluiting van sectoren.” Voor NSZ moet werken op afspraak worden beschouwd als een extra redmiddel, net zoals de takeaway dat is voor de horeca. Dit kan in geen geval de niet-toekenning van het dubbel overbruggingsrecht rechtvaardigen.

NSZ heeft vanochtend met ontzetting en woede vernomen dat de federale regering afziet om het dubbel overbruggingsrecht algemeen toe te staan voor winkeliers.

Minister Clarinval had afgelopen woensdag, na de vergadering van het Overlegcomité, aangekondigd dat het dubbel overbruggingsrecht zou worden toegekend aan de sectoren die moesten sluiten, een standpunt waarmee wij het eens zijn. Het is duidelijk dat niet alle leden van de regering op dezelfde lijn zitten. “Het team De Croo moet zijn verantwoordelijkheid nemen na deze nieuwe verstrengingen!” Volgens NSZ is deze stap terug een mes in de rug voor alle betrokken zelfstandigen.

Voor NSZ is er geen dubbelzinnigheid mogelijk: “De winkels zijn inderdaad gesloten na het besluit van het Overlegcomité van 24 maart. Zij zijn enkel toegankelijk op afspraak en daarbuiten gesloten en moeten bijgevolg ter compensatie in aanmerking kunnen komen voor het dubbel overbruggingsrecht.”

De mogelijkheid om op afspraak te werken moet bovendien worden beschouwd als een lapmiddel, net als takeaway in de horecasector. “Voor veel detailhandelaars betekent het openen op afspraak nauwelijks 15% van hun normale omzet.” NSZ wijst er ook op dat de overgrote meerderheid van de zelfstandige detailhandelaars niet over digitale platformen beschikt om afspraken te organiseren en vooral om aan e-commerce te doen, zoals de grote detailhandelaars en ketens dat wel doen. “De handelaars zijn aan het einde van hun Latijn. Ze proberen gewoon te overleven. De regering speelt met vuur!”