Geen naam = geen rechten

Eén op 3 kinderen wordt niet geregistreerd bij de geboorte. Wereldwijd gaat het jaarlijks om zo'n 48 miljoen kinderen. In totaal bedraagt het aantal niet-geregistreerden al meer dan een half miljard mensen. Dit schijnbaar "administratief" probleem heeft verregaande gevolgen voor de overleving en ontwikkeling van de betrokken kinderen. Deze kinderen missen elke bescherming tegen uitbuiting en misbruik. Bovendien wordt hen hun eerste recht – het recht op een identiteit – ontnomen.

Voor de buitenwereld zijn deze kinderen onzichtbaar, ze bestaan officieel niet.

In vergelijking met andere problemen in het Zuiden lijkt geboorteregistratie op het eerste gezicht niet prioritair. De realiteit is echter anders: heel wat problemen in het Zuiden worden mede veroorzaakt door een gebrekkig geboorteregistratiesysteem.

1. In 2002 toonde onderzoek van Plan Togo aan dat 70% van de kinderen op de lagere school geen geboortebewijs had. Zonder geldig bewijs van hun leeftijd kunnen deze kinderen zich niet inschrijven voor de examens en kunnen ze geen secundair onderwijs volgen.

2. Niet geregistreerde kinderen kunnen door een gebrek aan een geboortebewijs hun familiale band met hun gestorven ouders niet aantonen en hierdoor niet erven.

3. De afwezigheid van een geboortebewijs creëert een omgeving waarin kinderen een makkelijk slachtoffer zijn voor kinderhandelaars. Deze kinderen kunnen bij ontvoering hun identiteit immers niet bewijzen. Op die manier kunnen zij niet bewijzen dat ze ontvoerd zijn, en blijft de kinderhandelaar ongestraft.

4. Volgens de meest recente schattingen worden elk jaar 2 miljoen kinderen – vooral meisjes, maar ook jongens – seksueel misbruikt. Veel van deze kinderen belanden via de kinderhandel in de seksindustrie, maar seksueel misbruik vindt ook thuis in het gezin plaats. Kinderen zonder papieren kunnen echter geen klacht indienen bij de politie omdat ze gewoon niet bestaan.

5. Een goede wetgeving met minimumleeftijden is essentieel in de strijd tegen kinderarbeid. De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) schat dat er momenteel ongeveer 246 miljoen kinderen betrokken zijn bij een of andere vorm van kinderarbeid. Zo'n 179 miljoen – of 1 op 8 kinderen – worden blootgesteld aan zeer schadelijke arbeidspraktijken.

Plan voert wereldwijd campagne ter bevordering van geboorteregistratie. Niet enkel via beleidsbeïnvloeding, maar ook via concrete programma's op het terrein. De Zuid-Afrikaanse aartsbisschop Desmond Tutu werkt samen met Plan om deze campagne volop te ondersteunen.

http://www.plan-belgie.org

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here