...

Haaltert – De vruchten van de gramschap

het orakel van haaltertDe vruchten van de gramschap

De inkt van het arrest van de Raad van State was amper droog of de verwijten vlogen alweer in het rond. Never a dull moment in de Haaltertse politiek.

Onbestuurbaarheid is de ideale voedingsbodem om de vruchten van de gramschap overvloedig te laten groeien.

Het nec plus ultra werd een aantal weken geproduceerd door CL-Open VLD met de ellenlange scheldpartij aan het adres van de goegemeente in hun glanzende zomerbrief.
Schepen Lisa Houtman stak vorige week het vuur aan de lont door onnodig de tegenstander, die voor pampus uitgeteld lag op de mat, flink de mantel uit te vegen. In plaats van de opgelaaide emoties te blussen, meende zij de definitieve genadeslag te moeten toebrengen aan het verliezende kamp. Het was een compleet overbodige démarche. Een uitgestoken hand en een uitnodiging om rond te tafel te gaan zitten was passender geweest dan de stevige linkse uithaal. Maar compleet was de verbazing toen Phaedra Van Keymolen de uitgekotste plat spécial nog maar eens herkauwde en ze meteen haar opgebouwde krediet compleet verspeelde.

Wij weten nu al langer dat de meerderheid een minderheid is geworden en dat ze graag burgemeester wil worden tegen de weerwil van de Raad van State in. Deal with it, Phaedra, en move on. Bovendien is ze dan ook nog selectief doof voor de aanbevelingen van minister Homans. Ja, minister Homans heeft al driemaal de onbestuurbaarheid toegestaan in Haaltert, maar minister Homans schreef ook aan de gemeenteraadsleden een brief waarin zij stelde dat het goedkeuren van bepaalde punten geen afbreuk doet aan een lopende procedure van onbestuurbaarheid. Probeer het eens en kijk eens wat dit oplevert want veel hebben jullie toch niet meer te verliezen. Met het inroepen van de vierde keer onbestuurbaarheid werd nog maar eens een bodem weggeslagen onder een leeg vat. Daarnaast veegde minister Homans de verlaging van de gemeentebelasting van de mat en toch blijft Van Keymolen dit aanhalen als een pro voor de onbestuurbaarheid. Dus, niet alleen Homans citeren wanneer het past, maar ook wanneer het soms wat minder goed gaat met het sentiment.

Trouwens- bij wijze van intermezzo – CD&V lijkt wel te kicken op de structurele onbestuurbaarheid want compleet tegen het voornemen van de Vlaamse coalitiepartners in om dit artikel te wijzigen willen de christendemocraten het artikel absoluut behouden in het nieuwe decreet Lokale Besturen.

Het beste voorhebben met de burger betekent dat jullie allen, beste gemeenteraadsleden, ook eens rekening houden met de burger en leren luisteren naar hoe de man in de straat denkt over dit schouwspel. Neem eens de trein naar Brussel en luister naar de gesprekken, praat eens met mensen uit andere gemeenten en dan zal je merken dat Haaltert, meer dan ooit, de risee is geworden van Vlaanderen. De schandvlek van de onbestuurbaarheid zal niet in één, twee, drie worden uitgewist en schelden en natrappen zal de wonden niet helen. De situatie is wat ze is, namelijk dat de meerderheid in de gemeenteraad anders is dan de meerderheid in het schepencollege. Dit had Gina Verbestel niet goed overdacht toen ze een jaar geleden haar nachtmerrie lostliet op gemeente.

Het lijkt mij of de arbeiders van de ideeënfabriek collectief recup hebben genomen want gedurende het laatste jaar rolden er enkel producten uit de twintigste eeuw van de band. De wijze waarop jullie aan politiek doen, beste gemeenteraadsleden, is de voltooid verleden tijd. Co-productie van beleid, samen met de burger, is hoe politiek wordt gevoerd in de eenentwintigste eeuw.

Vooraleer jullie mij verwijten dat ik mij eveneens bezondig aan oeverloos ge-emmer over de vermaledijde onbestuurbaarheid, laat ik u graag wat stof om na te denken vanuit een actief en positief burgerschap :

• er moeten vertegenwoordigers worden aangeduid in allerlei bovengemeentelijke organen. Aangezien jullie dit elkaar niet gunnen, vaardig dan een burger af als dit mogelijk is. Organiseer een hearing voor de kandidaten en kies de beste kandidaat. Dit hoeft trouwens niet enkel in tijden van onbestuurbaarheid, maar in alle omstandigheden. Of dit een verkozen mandataris is of een beslagen burger die de gemeente vertegenwoordigt, maakt toch niet uit als het belang van de gemeente maar goed wordt ingevuld;

• keur de zaken goed op de gemeenteraad waarover geen ideologische meningsverschillen bestaan zoals de subsidie voor de speelpleinwerking, zoals de aanleg van een fietspad en nog veel meer van dat. Breng de rest op de raad en kijk hoe ver de discussie reikt;

• laat ook gerust eens een burger aan het woord om burgerinitiatief toe te lichten en om punten toe te voegen aan de agenda van de gemeenteraad. Het gemeentedecreet voorziet in een procedure hiervoor. In de gegeven omstandigheden kunnen agendapunten die rechtstreeks vanuit de bevolking komen misschien meer eensgezindheid bieden dan wat de partijen spuien;

• laat de burger de gemeente eens uitdagen op bepaalde domeinen. Het kan best zijn dat een vereniging van burgers het beter doet – of niet – dan de gemeente. Dat kan gaan van het beheer van de sporthal, een gemeentezaal, een kinderopvang, … Bied hiervoor de nodige ondersteuning;

• creëer een voedingsbodem voor burgerparticipatie, los van de formele adviesraden, door de straat op te trekken daar waar de problemen zich voordoen en in de buurt waar er nieuw beleid wordt ontwikkeld;

• denk er eens over na om het voorzitterschap van de gemeenteraad af te splitsen van het burgemeesterschap. Dit zou, vanuit democratisch oogpunt, in elke omstandigheid, wars van onbestuurbaarheid, een bonus zijn. Ga nog een stap verder en zorg ervoor dat een oppositielid het democratisch proces kan bewaken. Er is een andere optie. Er is een Ha’alternatief. Durf!

Onze groet en ongetwijfeld tot zeer binnenkort,

Uw Onbestuurbare, Koen De Court