...

Dierenwelzijn verankeren in Grondwet moet kunnen

GAIA gent84% van de Oost-Vlamingen voorstander om dierenwelzijn te verankeren in Grondwet. Herman Brusselmans, Koen Crucke en Nicky Langley stemmen voor dieren in de Grondwet

Gent, 2 augustus 2017 – Vandaag hield GAIA voor zijn jaarlijkse zomertournee halt op Korenmarkt in Gent. De belleman van de dierenrechtenorganisatie nodigde voorbijgangers op een originele en ludieke wijze uit om massaal te stemmen voor www.dierenindegrondwet.be, in de daartoe voorziene stemhokjes. Ook sloten bekende Gentenaars Herman Brusselmans, Koen Crucke en Nicky Langley zich aan bij Prins Laurent die vorige week in Brussel de petitie van GAIA voor dieren in de Grondwet tekende. Met deze campagne, die als doel heeft het dierenwelzijn te verankeren in de Belgische Grondwet, trekt GAIA tot en met 16 augustus langs 12 verschillende steden om burgers massaal te informeren en zoveel mogelijk stemmen te vergaren.

De resultaten van de recenste IPSOS-enquête liegen er niet om: 84% van de Oost-Vlamingen is voorstander van een grondwetswijziging in die zin. “De zorg voor dieren – een categorie van bijzonder kwetsbare levende wezens – moet een grondwettelijk basisplicht van onze staat, zijn instellingen en zijn burgers worden”, verduidelijkt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. “Naar het voorbeeld van Duitsland en Luxemburg, waar dierenwelzijn reeds verankerd is in de Grondwet, is dit een belangrijke stap die niet alleen de dieren zelf ten goede komt en hen de status geeft die ze verdienen, maar dient dit ook het algemeen maatschappelijk belang.”

In de aanloop naar Werelddierendag op 4 oktober 2016, lanceerde GAIA het idee om het respect voor de waardigheid en het garanderen van het welzijn van dieren als een fundamentele plicht van de Staat in de Grondwet op te nemen. Vandaag hebben al meer dan 65.000 mensen de petitie www.dierenindegrondwet.be getekend, die de dierenrechtenorganisatie startte om bij zoveel mogelijk burgers steun te verwerven en zo een parlementair debat te ontlokken. Ook Prins Laurent, die vorige week in Brussel het startschot gaf van GAIA’s zomertournee, stemde voor dieren in de Grondwet. In juni dit jaar dienden senaatsvoorzitter Christine Defraigne en senator Sabine De Bethune, na overleg met GAIA, een voorstel in om de zorg en het welzijn van dieren als gevoelige wezens met eigen belangen en waardigheid te verankeren in de Grondwet.

84% van de Oost-Vlamingen wil dat dierenwelzijn opgenomen wordt in de Grondwet

De allerrecenste resultaten van een nieuwe Ipsos-enquête uit juli 2017, in opdracht van GAIA, waarbij 3.000 mensen bevraagd werden, tonen aan dat 84% van de Oost-Vlamingen voorstander is van een grondwetswijziging in die zin. Andere opmerkelijke vaststellingen uit de enquête:

87% van de Oost-Vlamingen is oordeel dat dieren voelende wezens zijn die gerespecteerd moeten worden
90% is van oordeel dat het verzekeren van dierenwelzijn primordiaal is
89% meent dat dierenwelzijn een belangrijk aspect van maatschappelijke beschaving is
80% vindt dat dieren moeten beschermd worden omwille van hun eigen belangen

Dieren ten volle beschermen

“De Grondwet is de fundering van onze Rechtsstaat. Dierenwelzijn vastleggen in de Grondwet, legt het nodige juridische gewicht in de schaal waar de bevoegde instanties verplicht rekening mee moeten houden”, benadrukt Michel Vandenbosch.

“De verankering van dierenwelzijn in de Grondwet, zal potentieel ook zijn vruchten afwerpen op andere niveaus, waarbij zowel de wettelijke, uitvoerende en gerechtelijke machten, alsook het Grondwettelijk Hof, dierenwelzijn in al hun beslissingen in overweging zullen moeten nemen.”

“Trouwens,” besluit Michel Vandenbosch, “als het in Duitsland en Luxemburg kan, mag dat in België toch geen onoverkomelijk probleem vormen?”