...

Haaltert betaalt onbestuurbaarheid

Bonifatius

Haaltert betaalt !

De carnavalgroep Pheadra en de postjespakkers (afgekort de PPP) gaan voor een vierde rondje onbestuurbaarheid. Hoe zou je zelf zijn. De gemeente betaald de gerechtskosten en wat hebben ze nog te verliezen? Ze kunnen er, als was het voor een jaar, een postje mee winnen. Dit alles in naam van de democratie, 13 + 1 weet je wel. Dit krijgt de PPP wel geteld maar wat gerechtskosten betreft gaat het tellen wat moeilijker. Iedere burger, ongeacht de uitgebrachte stem, mag mee betalen aan de gerechtskosten om democratisch verkozenen aan de kant te zetten. Dit om plaats te maken voor mensen die wel willen verkozen worden maar niet willen besturen. Tenminste als ze de beter betaald postjes niet krijgen. Dit is de perceptie van democratie van de PPP. Burgers laten betalen om hun gekozenen aan de kant te zetten. Mooi zo.

Mevrouw Verbestel het enfant terrible van de Haalterse politiek.
In de aanloop van de vorige verkiezingen is een blauw feestje behoorlijk uit de hand gelopen. Mevrouw Verbestel is er toen met slaande deuren vertrokken. Een toch wel een onhebbelijke gewoonte van die Mevrouw Verbestel : met slaande deuren vertrekken. Een tijdje nadien, toen de ontnuchtering kwam, stelde ze vast dat ze niet alleen haar plaats op de blauwe smurfenlijst maar ook haar job bij de blauwe mutualiteit kwijt was. Broodroof zo klonk het. Een stelling die haar geen windeieren gelegd heeft. Het “arme schaap” heeft er heel wat stemmen en een uitkering aan over gehouden. Die uitkering wordt nu al vijf jaar door de gemeente, wij allemaal dus, betaald. Men zou toch niet willen dat Mevrouw Verbestel als gevolg van een uit de hand gelopen smurfenruzie bij OCMW het zou moeten gaan aankloppen.

Of anders gezegd : als een ruzie bij de blauwe smurfen uit de hand loopt dan is de gemeente de klos en mag ze voor de financiële gevolgen ervan opdraaien. Nu al vijf jaar lang en het einde is lang nog niet in zicht… Mooi toch.

Ondertussen is Mevrouw Verbestel op een andere manier bij het OCMW gaan aankloppen. Ze is voorzitster van het OCMW geworden en heeft daardoor het tweede best betaalde postje van de gemeente. 38040 € per jaar. Dat moet je als gewone werkloze sterveling eens gaan proberen. Bovenop je werkloosheidsuitkering nog eens voor 38040 € per jaar gaan bijklussen. Hoe je als voorzitster van het OCMW een werkloze die uit miserie bij het OCMW komt aankloppen nog recht in de ogen kunt kijken is Bonifaas een raadsel.

Deuren dichtgooien.
Een jaar geleden heeft Mevrouw Verbestel nog maar eens een deur dicht gegooid. Naar eigen zeggen had ze het licht gezien en moest ze een droom waar maken. Wat ze gezien heeft zal wel altijd een raadsel blijven maar Bonifaas vermoedt dat het een burgemeesterssjerp geweest is. Als je een ezel wilt doen lopen dan hang je er een wortel voor. Als je op Haaltert sommige “politici”, zo noemen ze zichzelf toch, wil doen springen hang je er een burgemeesterssjerp voor. Het resultaat is hetzelfde. Dat zullen er nog wel geweten hebben. Als je een ketting wil breken (de coalitie) dan pak je de zwakste schakel aan… Mevrouw Verbestel. Wel merkwaardig dat ze haar broorrovers van weleer met haar actie weer probeert aan de macht wil brengen. Begrijpe wie kan. Wie het droomverhaal en alle andere fabels van Mevrouw Verbestel nog gelooft mag op 5 december het schoentje zetten… uiteraard met een wortel er in.

De grillen van Mevrouw Verbestel.
Dat haar overstap naar de oppositie, het dicht gooien van de volgende deur, nu al bakken vol geld gekost heeft is duidelijk…. En wie betaald ? De gemeente uiteraard, wij allemaal kunnen nog maar eens opdraaien voor de kosten van de gevolgen van grillen van Mevrouw Verbestel. Berekende grillen waar toch wel altijd heel veel eigenbelang mee gemoeid is.

Gerechtskosten.
Mevrouw Verbestel dacht dat haar overtocht (op zoek naar een beter leven) naar de oppositie na een maand vlekkeloos zou verlopen zijn. Ze zou dan niet meer van het OCMW afhangen. De beter betaald burgemeesterspost lonkte. Uiteraard met de uitkering er bovenop. Daar heeft ze echter buiten de waard, de coalitie, gerekend.
Geen nood dacht ze samen met de PPP : procederen. Op kosten van de gemeente uiteraard. De gemeente, wij allemaal of we nu achter dit procederen staan of niet, zijn nog maar eens de klos.

Duur beestje die Mevrouw Verbestel.
Vierde rondje onbestuurbaarheid : de gemeente trakteert.
We zijn ondertussen aan het vierde rondje “onbestuurbaarheid” begonnen. De adviezen van de RvS worden gewoon genegeerd en de PPP gaat vrolijk door. Wij, burgers van Haaltert, moeten dit allemaal maar heel goed vinden. Blijven ademen, verenigen, bewegen en bovenal betalen. Want dit is democratie volgens de PPP. Toch de democratie van de PPP waar de wetten niet in Brussel maar in ’t wijngaardveld werden, en nog steeds worden gemaakt.

Hopelijk zijn dit de stuiptrekkingen van een oud politiek tijdperk. Een politiek van de jaren stillekens van de vorige eeuw. Hopelijk zijn we er na de volgende verkiezingen voor goed van af. Het zal van de kiezers afhangen. Je moet toch al behoorlijk gestoord zijn om nog voor dat soort mensen te gaan stemmen maar toch … Haaltert verdient niet beter als het voor dit soort mensen blijft stemmen.
Bedankt voor het vertrouwen en misschien tot ziens.

Bonifaas Boni.