Medewerkers kringloopwinkel ongerust over de toekomst

kringwinkelDe mensen van de Kringloopwinkel overhandigden een pakket met de sollicitatiebrieven voor hun medewerkers binnen WEP + aan Aalsters schepen Iwein De Koninck (CD&V).

Ze zijn terecht ongerust over de toekomst van hun WEP + medewerkers. Hun hele werking staat op de helling indien er geen oplossing gevonden wordt.
Zij namen een aantal weken geleden contact met een aantal leden van het CBS te Aalst.

Schepen De Koninck is zeer begaan met deze problematiek en schakelde parlementsleden Cindy Franssen en Sonja Claes en het kabinet van Vice M-P Hilde Crevits (CD&V) in voor meer info en bracht de sector op de hoogte van de stand van zaken.

Vandaar de keuze van de kringloopwinkel om hun druk op minister Muyters (N-VA) via schepen De Koninck kracht bij te zetten. De ongerustheid is niet uit de lucht gegrepen. De beleidsnota van minister Muyters is in deze weinig verhelderend. Het overleg met SLN (Vlaams steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling vzw) is lopende.

Vanuit Aalst volgt schepen De Koninck deze ontwikkelingen op de voet gezien de specifieke situatie in Aalst van Kringloopwinkel Teleshop. Kringloopwinkel Teleshop is een uitzondering in zijn soort aangezien zij voornamelijk met wep+ tewerkstelling werken en geen sociale werkplaats zijn. Dit werd destijds eerder afgeraden aangezien er in Aalst met SW De Loods reeds een erkende sociale werkplaats in Aalst gevestigd was en is. Hij zal niet nalaten om te proberen druk uit te oefenen “in Brussel” om alsnog een overgangsmaatregel te bekomen waardoor de sector en dit specifieke bedrijf in staat is om verder te blijven werken.

Naast de kringwinkel zijn er trouwens nog heel wat organisaties in Aalst die mensen binnen dit statuut tewerkstellen.

WEP+ zal samen met art. 60, PWA en gesco geïntegreerd worden in één nieuwe maatregel ‘tijdelijke werkervaring’. De contracten van de erkende leerwerkbedrijven werden de voorbije jaren telkens met een jaar verlengd, wat niet ten goede komt aan de vraag van de sector die een meer structurele erkenning wenst. De hervorming hoeft niet noodzakelijk slecht te zijn. Verschillende maatregelen die vandaag bestaan en een gelijkaardige doelgroep dienen overlappen deels. Met de hervorming wil men hieraan ten goede komen en komt er – in principe – een oplossing voor de jaarlijkse verlenging van WEP+.

WEP+ werd verlengd tot oktober 2015. Hiermee schiet de sector weinig op. Redenering van de minister over waarom hij niet verlengt tot eind 2015 is dat hij de druk op de sociale partners, om snel tot een voorstel te komen, hoog wil houden. Dit overleg werd echter sinds het uitbreken van de stakingen opgeschort tot 15 december.

Het is voor ons – net zozeer als voor de sector – gissen wanneer minister Muyters een concreet voorstel naar buiten zal brengen over de toekomst en timing van de 4 maatregelen. Wij begrijpen de ongerustheid van de sectorongerustheid ijveren ervoor om de kennis en expertise te bewaren. Er moet vermeden worden dat er een grote grijze zone ontstaat tussen het aflopen van contracten bij WEP+, en het in werking treden van de nieuwe ‘tijdelijke werkervaring’, aldus Iwein De Koninck

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here