Kwaliteitsvolle dienstverlening in woonzorgcentra OCMW Aalst

aalst sarahKwaliteitsvolle dienstverlening in woonzorgcentra OCMW Aalst

Onlangs publiceerde het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid de resultaten van hun jaarlijkse bevraging van een aantal verplichte indicatoren bij de woonzorgcentra.

Daarmee kunnen bepaalde aspecten van zorgkwaliteit gemeten worden. Dit rapport is een belangrijk instrument voor het werkveld om de kwaliteitszorg in kaart te brengen. De indicatoren en bijhorende cijfers lenen zich echter niet tot een simpele vergelijking van alle resultaten.

Vergelijkingen maken tussen woonzorgcentra is moeilijk. Zo is de score voor valpartijen in het rapport bijvoorbeeld niet los te koppelen van het zorgprofiel van de bewoners of het fixatiebeleid in het woonzorgcentrum. Bij de score voor doorligwonden zijn ook mensen meegeteld die opgenomen worden met doorligwonden. De indicator „overlijden‟ moet vooral aangeven of terminaal zieke bewoners de mogelijkheid hebben om in alle rust in het woonzorgcentrum te overlijden in plaats van onnodig nog naar het ziekenhuis te moeten gaan. Het merendeel van het grote publiek leest de score bij dit item wellicht helemaal anders. Het zijn maar enkele voorbeelden die aantonen dat deze cijfers een grondige analyse behoeven en met de nodige kennis van zaken geïnterpreteerd moeten worden.

Het OCMW hanteert een kwaliteitsvolle dienstverlening die we continu opvolgen en evalueren. Ook de cijfers van het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid worden bij de evaluatie opgenomen. Uiteraard zal de werking worden bijgestuurd mochten de cijfers, na een grondige analyse, dit aangeven.

OCMW voorzitter Sarah Smeyers: “Indicatoren vormen een belangrijk instrument in de kwaliteitsopvolging van de dienstverlening in de woonzorgcentra.

Het OCMW werkt hier intensief aan mee, registreert nauwgezet alles en evalueert de cijfers zelfs meerdere keren per jaar. De analyse van deze cijfers vraagt echter de nodige omzichtigheid omdat voor de meeste indicatoren een grondige duiding is verreist. ”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here