OCMW Aalst… Rechts nemen, links geven

Joke de swaefRechts nemen, links geven. Open VLD Aalst klaagt tegenstrijdige beslissingen OCMW Aalst aan.

Dinsdag 3 december 2013, beslisten N-VA, CD&V en s.pa in de Aalsterse OCMW-raad om een wijziging van het OCMW-personeelsbeleid door te drukken. De bedoeling is om bepaalde personeelsleden die reeds in dienst zijn, op lange termijn te bevestigen, o.m. via statutaire benoemingen. Daarbij gaat het om personeelsleden op het hoogste niveau in de personeelspiramide, hetgeen de budgettaire gevolgen van deze beslissing nog meer bezwaart. “Enkele weken geleden bespaart men zwaar op het budget voor lokale sociale organisaties, terwijl men nu op personeelsvlak beslissingen neemt die het budget bezwaren. De logica van het budgettair beleid van de meerderheidspartijen ontgaat mij volkomen”, aldus Martine De Maght, Open Vld-fractievoorzitter in de OCMW-raad.

Amper twee maanden geleden besliste de OCMW-raad om het budget voor lokale sociale organisaties voor de komende drie jaar drastisch te verminderen. In totaal werd 400.000 euro bespaard. “Men haalde toen aan dat het OCMW geconfronteerd wordt met gestegen uitgaven, terwijl de inkomsten achterop blijven. Besparingsmaatregelen waren dus aan de orde. Open Vld heeft zich toen verzet, niet zozeer tegen het principe van besparingen, wel tegen de plaatsen waar en de manier waarop de concrete besparingen werden gekozen. Groot is dan ook onze verbazing dat men nu bij het personeelsbeleid omgekeerd te werk gaat, nl. het nemen van beslissingen die de uitgaven verhogen. Hoe men dit kan uitleggen aan de betrokken sociale organisaties en aan de bevolking, is voor mij een raadsel”, stelt Joke De Swaef, OCMW-raadslid voor Open Vld.

Bovendien staat deze beslissing haaks op de besparingen die dezelfde meerderheidspartijen willen doorvoeren bij de stad Aalst. Daar wil men ook op personeelsvlak zwaar besparen, o.m. door 200 personeelsleden indirect te laten afvloeien. In totaal wil men 6% besparen op personeelskosten.
“Voor Open Vld kan dit niet. Dit bestuur neemt zijn verantwoordelijkheid als goede huisvader van openbare middelen niet op. Meer nog, door net zoals het stadsbestuur in elk dossier met budgettaire weerslag ondoordacht en niet consequent te beslissen, dreigt de rekening voor de toekomstige generaties alleen maar groter te worden. Men zoekt politiek gewin op korte termijn en de rekening hiervan wordt naar de middellange termijn doorgeschoven. Rechts neemt men geld weg om het links weer uit te delen. Dit is niet de manier waarop Open Vld een duurzaam overheidsbeleid ziet”, besluit Martine De Maght.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here