Meer administratieve kosten dan uitkeringen aan zelfstandigen

De wet Dedecker op de inkomenscompensatie voor zelfstandigen bij wegenwerken is nu een jaar operationeel. Volksvertegenwoordiger Jan Peeters (sp.a) vroeg in een parlementaire vraag een Minister Laruelle de cijfers op over de werkelijke impact van deze wet voor de zelfstandigen . Daaruit blijkt dat de wet Dedecker echt een lege doos is.

De cijfers van de Minister spreken voor zich : sinds de inwerketreding van de wet op 1/1/2007 dienden 320 zelfstandigen een aanvraag in voor een uitkering, slechts 190 dossiers werden goedgekeurd. Voor het ganse land werd uit het fonds 197.043 euro inkomenscompensatie uitbetaald aan zelfstandigen die hun zaak moesten sluiten omwille van wegenwerken.De administratieve kosten die het federale Participatiefonds moet maken om de afhandeling van deze wetgeving mogelijk te maken worden door de Minister ook meegedeeld: 278.481 euro voor personeelsuitgaven en informaticakosten.

De wet Dedecker kost dus meer aan administratieve uitgaven voor de overheid dan er uitkeringen mee uitbetaald worden aan zelfstandigen! Een echte lege doos.

De sp.a kamerfractie heeft bij de totstandkoming van deze wet in 2006 gewaarschuwd voor deze realiteit. De wet Dedecker bepaalt immers dat de zelfstandige een uitkering van 44.2 euro per dag krijgt als hij zijn zaak volledig sluit ten gevolge van de openbare werken, als deze sluiting minstens 14 dagen duurt, en de ondernemer geen enkel ander beroepsinkomen overhoudt.

"Een persverse aanpak", volgens Jan Peeters, "dat nu ook uit het kleine aantal ingediende dossiers blijkt". "Door Dedecker worden de zelfstandigen pas geholpen als de zaak sluit, terwijl een handelaar alle mogelijke moeite doet om ook bij wegenwerken de zaak open de houden, thuisbestellingen gaat doen, enz… Want eens gesloten gaan de klanten ergens anders, en is het zeer moeilijk om verloren klanten terug te winnen. Het sp.a voorstel dat wij in 2006 op tafel legden, verdient het om terug ernstig bekeken te worden. Dat sp.a voorstel helpt zelfstandigen tijdens de werken, zodat ze hun zaak kunnen openhouden. We stellen voor de aannemers een hindervergoeding te laten betalen voor elke dag dat zij de zelfstandige omzetverlies bezorgen. Die vergoeding kan verminderen afhankelijk van de minderhinder maatregelen die de aannemer neemt. Die wordt dus gestimuleerd om de werken efficient, snel en met zo weinig mogelijk hinder uit te voeren."

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here