Voorstelling Sociale Kaart 2006 in Gent

Een maatschappij die snel verandert heeft nood aan diensten die mee veranderen, zo ook in de sociale sector. Bovendien kampt de sociale sector nog eens met de complexiteit van de hulpverlening zelf. De gebruikers vormen een breed spectrum van beroepsmensen, politici, veldwerkers en vrijwilligers. Een naslagwerk dat niet alleen klantvriendelijk is maar ook de talrijke wijzigingen in het sociale landschap volgt dient onvermijdelijk regelmatig aangepast te worden. Het was ook een trotse OCMW voorzitster Rita Uyttendaele die de nieuwe Sociale Kaart 2006 mocht voorstellen tijdens een symposium in het Oost-Vlaamse Provinciehuis.

Schepen Martine De Regge gaf een toelichting bij het Lokaal Sociaal Beleidsplan in Gent dat in maart 2004 van start ging. Hierbij wordt aan lokale overheden de verplichting opgelegd de sociale grondrechten van iedere burger te verdedigen . In Gent staat of valt zo een plan met de betrokkenheid van ruim 450 sociale welzijnsorganisaties. Om dit overleg mogelijk te marken werkten OCMW voorzitster Rita Uyttendaele (VLD) en schepen De Regge (SP.a) nauw samen. Er werden 11 clusters uitgetekend, elk met zijn eigen overlegforum. Toch moet men het overlegmodel veel ruimer zien. Permanente werkgroepen, relaties met de achterban, samenwerking tussen ambtenaren en overleg tijdens gemeenteraad en OCMW raad moeten het model permanent bijsturen.

Maar ook de provincies spelen hier een belangrijke rol. Gedeputeerde Van Der Meiren gaf uitleg over de samenwerking tussen de provincie en het regionaal overleg en hoe die elkaar aanvullen "om als stukjes van een puzzel in elkaar te vallen". Bovenop haar eigen dienstverlening biedt de provincie een aanzienlijke ondersteuning aan de lokale sociale sector. Zo verzamelt de provincie na een grondige analyse het nodige cijfermateriaal en verwerkt het relevante cijfers tot handige werkdocumenten. Naast de medewerking aan de Sociale Kaart 2006 bereikt het aantal elektronische raadplegingen op de site van de provincie de kaap van 33.000 raadplegingen per maand. De provincie zorgt bovendien voor de visualisatie van de voorzieningen en legt linken naar de hele sector. Als mooi voorbeeld van methodologische ondersteuning werden de leernetwerken aangehaald. Hier wordt door ervaringsuitwisseling een boeiende en verrijkend niveau van samenwerking bereikt.

Maar ook de Vlaamse provincies verenigen zich om over de lokale grenzen heen actuele informatie te geven die voor iedereen toegankelijk is. Gebruikers kunnen bovendien informatie toevoegen of wijzigen en reageren via de site http://www.desocialekaart.be. De papieren versie van de Sociale Kaart Gent 2006 kan afgehaald worden bij Welzijnsoverleg Gent, Martelaarslaan 204 te Gent en kost 15 euro. Het boek kan ook besteld worden door overschrijving van 18.50 euro op rekening 880-4172451-43 met vermelding 'Sociale Kaart 2006'. Voor informatie bel 09/225 91 33 of mail info@wrg.be. De site: www.wrg.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here