Home Tags Mensenhandel

Tag: mensenhandel

Nog te vaak mensenhandel voor prostitutie

Uit cijfers die CD&V Kamerlid Els Van Hoof opvroeg bij minister van Justitie, Koen Geens (CD&V) blijkt dat er tussen 2010 en 2015 maar...

Nieuwe inspectiecel zwartwerk en mensenhandel in Brussel

Nieuwe inspectiecel zwartwerk, sociale uitbuiting en mensenhandel in Brussel Vandaag besliste de regering op voorstel van staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Bart Tommelein,...