Home Tags Bouwsector

Tag: bouwsector

Bouwsector wil uitbuiting werknemers stoppen

Actie van de bouwsector : Stop de uitbuiting van werknemers ! We eisen dat de EU onmiddellijk maatregelen neemt om "gelijke rechten, gelijk loon en...

Stad Gent verfijnt Circulatieplan naar aanleiding dialoog

Stad Gent verfijnt Circulatieplan naar aanleiding van oplossingsgerichte dialoog Sinds maart 2016 praat het Gentse stadsbestuur met bewoners, specifieke sectoren en organisaties over het Circulatieplan...

58.000 Belgen en 11.000 buitenlanders geregistreerd op bouwwerven

Lachaert: "Al 58.000 Belgen en 11.000 buitenlanders geregistreerd op bouwwerven" De verplichte aanwezigheidsregistratie op grote bouwwerven bereikt meer mensen dan initieel beoogd: reeds 25%...