...

58.000 Belgen en 11.000 buitenlanders geregistreerd op bouwwerven

Bart TommeleinLachaert: “Al 58.000 Belgen en 11.000 buitenlanders geregistreerd op bouwwerven”

De verplichte aanwezigheidsregistratie op grote bouwwerven bereikt meer mensen dan initieel beoogd: reeds 25% van de werknemers en zelfstandigen in de bouwsector wordt geregistreerd en dit op een totaal van 10.000 bouwplaatsen. Dat zijn er 6.000 meer dan oorspronkelijk vooropgesteld. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Open Vld Kamerlid Egbert Lachaert aan Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Bart Tommelein. “De registratie draagt bij tot de veiligheid op de werf en ondersteunt de inspectiediensten in hun controles”, zegt Egbert Lachaert. Staatssecretaris Bart Tommelein is voorstander om de werfregistratie uit te breiden naar alle werven. Hij zal hierover overleggen met de bouwsector, tijdens de ronde tafel die hij opstart 11 februari.

Sinds 1 april 2014 geldt een verplichte aanwezigheidsregistratie op grote bouwwerven (van meer dan 800.000 euro). De werfregistratie kwam er met het oog op de veiligheid, maar ook om de sociale fraude en sociale dumping in de bouwsector beter te kunnen aanpakken. Iedereen die actief is op een bouwplaats, dient zich dagelijks te registreren. Zowel werknemers als zelfstandigen, zowel Belgen als buitenlanders. De registratie gebeurt via een badge, smartphone of ander systeem.

Uit een parlementaire vraag van Kamerlid Egbert Lachaert aan Staatssecretaris Bart Tommelein, blijkt dat de registratie op bouwwerven een ruim bereik kent. Waar de wetgever initieel 4.000 bouwwerven beoogde (op een totaal van dagelijks meer dan 100.000 werven), had de aanwezigheidsregistratie van april tot oktober 2014 betrekking op meer dan 10.000 bouwplaatsen. Meerdere ondernemingen kiezen er immers voor om hun werknemers niet enkel te registreren op grote werven, maar ook op alle andere werven waar ze actief zijn. Dit levert hen extra lastenverlagingen op overuren op, namelijk 180 in plaats van 130 goedkope overuren per werknemer per jaar. In dezelfde periode werden 58.000 Belgische en 11.000 buitenlandse werknemers en zelfstandigen geregistreerd. Ze waren tewerkgesteld in 19.151 bedrijven, waarvan 14.731 Belgische en 4.420 buitenlandse bedrijven. Het gaat daarbij om 1.861 aannemers en 17.290 onderaannemers, zo blijkt uit cijfers van de RSZ.

“De werfregistratie kende niet overal een even vlotte start, maar blijkt na enkele maanden toch bijna 70.000 bouwarbeiders te bereiken. Dat is een hoog aantal tegenover de 282.000 werknemers en zelfstandigen actief in de Belgische bouwsector”, aldus Kamerlid Egbert Lachaert. “Dat iedereen die op een bouwwerf aanwezig is, gekend is, draagt zeker bij tot de veiligheid op de werf en ondersteunt de inspectiediensten in hun controles.”

“Om fraude te kunnen bestrijden, is het belangrijk dat we iedere aanwezige op een werf kunnen identificeren”, aldus Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Bart Tommelein. “Daarom ben ik er voorstander van om de werfregistratie uit te breiden naar alle werven. Zo vergemakkelijken we de controle en vergroten we de pakkans. Tegenover deze verplichting voor de bedrijven, denk ik aan nog meer goedkope overuren en flexi-jobs in de bouwsector. 11 februari start ik de ronde tafel op met de sociale partners in de bouwsector. Dit zijn zaken die zeker aan bod zullen komen.”