...

Strengere, Belgische privacyregels voor Facebook ?

facebookStrengere, Belgische privacyregels voor Facebook? Het kan

Facebook tot de orde roepen in ons land kan wel degelijk, zegt sp.a-kamerlid Karin Jiroflée. “Als Duitsland zijn strengere privacyregels kan opleggen aan deze sociale media-gigant, moet dat ook bij ons kunnen. Er zijn geen excuses om te wachten op Europa.”

Vanaf 1 februari gelden op de sociale netwerksite Facebook nieuwe regels, regels die de privacy van de gebruikers nog meer dan voorheen te grabbel gooien. Privé-informatie kan Facebook voortaan gebruiken voor commerciële doeleinden; foto’s, berichten en gegevens zijn nu eigendom van Mark Zuckerberg. De zogenaamde “hoax-berichten” van gebruikers – waarbij ze expliciet aangeven dat ze dat niet willen – slaat Facebook in de wind.

Karin Jiroflée, kamerlid voor sp.a, maakt zich zorgen: “Wie een account heeft of aanmaakt, verklaart zich meteen akkoord met de voorwaarden. En die bepalen nu dat elke gebruiker afstand doet van zijn of haar intellectuele eigendom. Dat gaat niet enkel om foto’s, filmpjes of berichten. Ook je contactpersonen en adressenlijst kan Facebook naar hartenlust gebruiken.”

Daarom vroeg Jiroflée aan Bart Tommelein, Staatssecretaris voor Privacy, om in actie te schieten en in te grijpen waar mogelijk om de privacy van Belgen zoveel mogelijk te garanderen. “Tommelein erkent het probleem, maar helaas wacht hij op Europees initiatief – de oprichting van een Europese waakhond bijvoorbeeld – om concrete stappen te zetten. Hij verschuilt zich achter het feit dat het Europese hoofdkantoor van Facebook in Ierland zetelt en dat op dit moment enkel de Ierse privacywetten van tel zijn voor Facebook.”

“Dat terwijl we op Belgisch niveau wel degelijk iets kunnen ondernemen en niet langer hoeven te wachten”, benadrukt Jiroflée. “Zo heeft Duitsland al beslist om Facebook te onderwerpen aan de eigen privacywetten. Waar wachten we dan nog op? Het is dus mogelijk om Facebook te dwingen onze regels en wetten te respecteren. Als het in Duitsland zo snel kan gaan, moet dat bij ons ook kunnen.”

Lachaert wil privacycommissie horen in Kamer over hold-up persoonsgegevens door Facebook
Kamerlid Egbert Lachaert stelde vandaag kritische vragen over het nieuwe privacybeleid van Facebook. Hij vroeg staatssecretaris voor Privacybescherming Bart Tommelein welke maatregelen genomen kunnen worden om gebruikers beter te informeren en beschermen, middels nieuwe wetgeving of ingrijpen van de privacycommissie. Die laatste nodigt Lachaert alvast uit in de Kamer voor meer toelichting.

Lachaert: “Onze regering besloot een afzonderlijke staatssecretaris aan te stellen voor privacy. Dat is in deze moderne tijden een belangrijk thema.” De liberale volksvertegenwoordiger vindt dat het nieuwe privacybeleid van Facebook dat al over twee weken in werking treedt, een hold-up pleegt op onze persoonsgegevens. “Het bedrijf geeft zichzelf quasi-ongelimiteerd toegang tot het surfgedrag, de contactpersonen, berichten, Instagram gegevens, foto’s en filmpjes van de gebruikers. We moeten de vaak onwetende gebruikers informeren en beschermen, middels optreden van de privacycommissie of desnoods strengere privacywetgeving.”

Staatssecretaris Tommelein stelde dat de privacycommissie bevoegd is om te toetsen of de nieuwe privacyregels van Facebook buitensporig zijn. Hij verwees ook naar de Europese Verordening die in de steigers staat om de privacy van de Europese burgers beter te kunnen beschermen. Tommelein pleitte tijdens de Raad van ministers over privacy ook voor een sterke Europese privacywaakhond om burgers te beschermen tegen overdreven beslag op persoonsgegevens van burgers. Een gezamenlijk Europees initiatief zal meer zoden aan de dijk brengen dan 28 aparte.

Tommelein wees er op dat hij de adviezen van de privacycommissie in dit dossier nauwgezet opvolgt, maar stelde ook voor eventueel de Belgische privacywetgeving aan te passen.

In afwachting stelde Lachaert voor de privacycommissie uit te nodigen in de bevoegde Kamercommissie Justitie om na te gaan welke initiatieven mogelijk zijn ter bescherming van de Facebookgebruikers.