...

Bouwsector wil uitbuiting werknemers stoppen

Bouwsector wil uitbuiting werknemers stoppen - bouwenActie van de bouwsector : Stop de uitbuiting van werknemers !

We eisen dat de EU onmiddellijk maatregelen neemt om “gelijke rechten, gelijk loon en gelijke behandeling” voor alle werknemers te garanderen.
De EU-wetgeving inzake detachering en sociale zekerheid moet dit fundamentele principe veilig stellen.
Wij moeten alle vormen van sociale dumping en uitbuiting van werknemers een HALT toeroepen !

Daarom voeren we actie samen met de Europese Federatie van bouw- en houtarbeiders
Wanneer : 8 december 2016 (10.00 uur – 12.30 uur)
Waar : Schumanplein te Brussel (voor het gebouw van de Europese Commissie)