...

Nieuwe wet op uitkering na faillissement

Nieuwe wet op uitkering na faillissement - computerNieuwe wet op uitkering na faillissement

De Kamercommissie Bedrijfsleven heeft een wetsontwerp goedgekeurd dat het mogelijk maakt dat zelfstandigen die failliet gaan of hun zaak moeten stopzetten wegens economische moeilijkheden een in de tijd beperkte uitkering kunnen genieten. “Het is goed dat ook zelfstandigen een vangnet hebben voor wanneer het misgaat”, zegt N-VA-Kamerlid Werner Janssen, die minister Borsus al meermaals ondervroeg over dit onderwerp.

Wie onderneemt, neemt risico’s. Het kan dus ook slecht aflopen. In tegenstelling tot werknemers konden zelfstandigen lange tijd niet rekenen op een vangnet. Dit kwam er pas met een koninklijk besluit van 1996. Dit KB werd in de loop der jaren meermaals gewijzigd en was ondertussen onleesbaar geworden. Bovendien kende het een beperkt toepassingsgebied.

Dat besluit wordt nu in een wet gegoten. Tezelfdertijd wordt het toepassingsgebied uitgebreid. Wanneer een zelfstandige failliet gaat, zijn zaak moet stopzetten wegens economische moeilijkheden, of ingevolge bv. een natuurramp, kan hij vanaf 1 januari 2017 aanspraak maken op het zogenaamde ‘overbruggingsrecht’. Dit houdt in dat je in je loopbaan maximaal 12 maanden een financiële uitkering kan genieten, en dat je gedurende vier kwartalen je sociale rechten, zoals een arbeidsongeschiktheidsuitkering, behoudt.

“Deze regeling komt tegemoet aan een terechte verzuchting van veel zelfstandigen. We hopen echter dat het ook meer mensen over de streep kan trekken om ondernemer te worden. Zij zijn immers een belangrijke spil voor onze welvaart”, besluit Werner Janssen.