...

Investeerders met attest blijven buiten schot

Investeerders met attest blijven buiten schot - bedrijfInvesteerders met attest blijven buiten schot

Investeerders in productievennootschappen, die een finaal attest van de FOD Financiën hebben ontvangen, zullen niet bestraft worden bij een eventueel onderzoek. Binnen de FOD Financiën zouden er namelijk controleacties op til zijn, die zich strekken tot de producties van onder het oude Tax Shelter-regime. “Investeerders die een finaal attest hebben gekregen en geen bedrog hebben gepleegd, kunnen op hun beide oren slapen”, zegt Kamerlid Johan Klaps (N-VA).

In de wandelgangen gaan al langer geruchten dat de FOD Financiën een controleactie wil organiseren in het kader van de Tax Shelters en productiehuizen. Via deze controle zou men rechtzettingen willen doen, zelfs in die gevallen waarin investeerders een eindattest door de FOD Financiën werd afgeleverd.

Johan Klaps: “Het is niet logisch dat investeerders bestraft worden, terwijl zij erop vertrouwden dat alles in het verleden correct is gebeurd en daar bovendien van de FOD Financiën een attest voor hebben gekregen. Ik ben dan ook blij dat minister Van Overtveldt mij heeft bevestigd dat enkel bij fraude waaraan de investeerder medeplichtig is het attest geen rechten doet ontstaan.”

De minister stelt wel dat elk geval apart bekeken moet worden, rekening houdend met de omstandigheden eigen aan dat geval.