...

GoeBezig-prijs 2023 uitgereikt

GoeBezig-prijs 2023 uitgereikt GoeBezig_burgergroepen

Uitreiking van de GoeBezig-prijs 2023: Een erkenning voor buitengewone inspanningen in de gemeenschap

De Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen, die samenwerkt met burgergroepen en lokale besturen om de leefbaarheid van Vlaamse dorpen op te krikken, heeft zaterdag 21 oktober in Merelbeke de GoeBezig-prijzen 2023 uitgereikt. De gemeente Zonnebeke kreeg de prijs voor de lokale besturen. In de categorie ‘burgergroepen’ viel Let’s Tok uit Hasselt in de prijzen.

In een tijd waarin gemeenschapsbinding en lokale betrokkenheid essentieel zijn voor het welzijn van inwoners, heeft de GoeBezig-prijs zich gevestigd als een belangrijk evenement dat de inspanningen erkent van diegenen die een stapje extra zetten om de leefbaarheid in hun gemeenschap te verbeteren. Op zaterdag 21 oktober werd deze prestigieuze prijs voor het jaar 2023 uitgereikt in het schilderachtige Merelbeke, een gelegenheid die getuigde van gemeenschapsgeest en toewijding.

De Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen: Een bondgenoot voor positieve verandering

Als de ruggengraat van dit initiatief heeft de Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen zich ingezet voor het stimuleren en ondersteunen van burgergroepen en lokale besturen. Het doel? Het versterken van de vitaliteit en leefbaarheid van Vlaamse dorpen en wijken. In haar missie werkt de vereniging hand in hand met diverse lokale entiteiten, waarbij ze zich richt op inclusiviteit en participatie vanuit alle lagen van de gemeenschap. Of het nu gaat om jongeren, ouderen, lokale bedrijven, of verenigingen – iedereen wordt aangemoedigd om bij te dragen.

Zonnebeke en Let’s Tok: Toonbeelden van participatieve inspanningen

Tijdens de ceremonie van dit jaar werden de inspanningen van de gemeente Zonnebeke bekroond met de prijs voor de lokale besturen. Een erkenning voor hun vastberadenheid en betrokkenheid bij het verbeteren van het leven van hun inwoners. Aan de andere kant won Let’s Tok uit Hasselt de prijs in de categorie ‘burgergroepen’, wat de belangrijke rol benadrukt die burgerinitiatieven spelen in gemeenschapsopbouw.

Een thema van ‘Ontharden van de gemeenschap’

Wat uniek was aan de GoeBezig-prijs 2023, was het centrale thema van ‘Ontharden van de gemeenschap – naar een warmer samenleven’. Dit jaar lag de focus op het aanmoedigen van initiatieven die niet alleen fysieke veranderingen nastreven, zoals stadsvernieuwing, maar ook sociale veranderingen. Het streven naar een meer inclusieve, verbonden en warme gemeenschap stond centraal.

De jury, bestaande uit experts in het veld en interne leden van de Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen, zocht naar groepen die zich onderscheidden door hun creativiteit en vastberadenheid. Het einddoel was altijd duidelijk: het bevorderen van een kwalitatieve en duurzame benadering van het ‘ontharden’ van de gemeenschap, het creëren van een omgeving waarin iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt.

Dit jaar kreeg het lokaal bestuur van Zonnebeke de prijs voor het dorpspunt in Zandvoorde.

Omdat het project inspeelt op de noden van het dorp, zoals het verdwijnen van basiswinkels.

Omdat het daarnaast ook een belangrijke sociale insteek heeft met duidelijke stappenplannen en samenwerkingen naar de buurt toe.

Omdat de belangen van dienstverlening en publieke overheid ermee worden gecombineerd.

Om de prachtige samenwerking met en wisselwerking tussen de verschillende stakeholders zijnde het lokaal bestuur, professionelen waaronder mensen van De Lovie, diverse organisaties en verenigingen, doelgroepen, inwoners…

Omdat het zo’n inclusief en toegankelijk project is en daardoor een toonbeeld van valorisatie van éénieders krachten.

Om de invulling op maat van het dorp te maken, met proactieve ingesteldheid en openheid.

Omdat er via duurzame handel vraaggericht gewerkt wordt.

Om de grote aandacht voor ecologische aspecten.

Om de zo grote mate van co-creatie.

  • Om tal van charmante ideeën als ‘koffie en formulieren’.

Let’s Tok uit de Katharinawijk in Hasselt verdiende de GoeBezig-prijs voor burgergroepen

Omdat het project zo creatief en grappig is.
Om de goede samenwerking met het lokaal bestuur en diverse verenigingen en burgers.

Omdat het project krachtig is in zijn eenvoud en enorm verbindend werkt.

Omdat er veel ruimte voor burgers is om zelf te kiezen hoe ze willen bijdragen.

Omdat dit makkelijk ergens anders geïmplementeerd kan worden.

Omdat het project therapeutisch werkt en velen verleidt eraan mee te doen.

Omdat de inclusie goed is.

Omdat in dit project wel kipjes en eitjes centraal staan, maar het idee erachter blijkbaar goed werkt.

Omdat de jury van het lezen van het dossiertje vrolijk werd.

Inspiratiedag

De uitreiking van de GoeBezig-prijzen was de apotheose van een voormiddag vol inspiratie en uitwisseling. Gastsprekers Jeffrey Matthijs (Autodelen.net) en Mathias Vermael  (Netwerk Duurzame Mobiliteit) gaven hun inzichten over hoe je met burgers samen vervoer in en naar dorpen op het platteland kan aanpakken. Nadien konden alle deelnemers tijdens een infomarkt kennismaken met tal van goede praktijken uit Vlaanderen en Nederland.
De inspiratiedag werd afgesloten met de viering van 10 jaar werking van de Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw.

Voor meer info over de Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen kan je terecht op www.dorpsbelangen.be of via info@dorpsbelangen.be.

Foto’s ©Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw

GoeBezig_lokaal_bestuur
lokaal bestuur Zonnebeke + De Lovie + de juryleden

GoeBezig_burgergroepen
Igor van Let’s Tok omringd door Jury en vdk-bank vertegenwoordiger.