...

Emotionally Focused Therapy, wat is het eigenlijk

Emotionally Focused Therapy

Emotionally Focused Therapy, wat is het eigenlijk

Emotionally Focused Therapy (EFT) is een versterkende benadering van psychotherapie die zich richt op het begrijpen en veranderen van emotionele reacties en interactiepatronen binnen relaties. Verankerd in Attachment Theory en ontwikkeld door Dr. Sue Johnson in de jaren ’80, heeft EFT bewezen een effectieve methode te zijn voor het verbeteren van relaties en het herstellen van emotionele verbinding tussen partners.

De basisprincipes van emotionally focused therapy

Emotionally Focused Therapy wordt geleid door een aantal fundamentele principes die de basis vormen voor de therapeutische benadering.

Hechting als fundament

EFT is stevig geworteld in Attachment Theory, de stelling dat sterke emotionele banden met anderen essentieel zijn voor het welzijn van individuen. Onze behoefte aan emotionele connectie is diepgeworteld en informeert onze relaties op alle niveaus. Een veilige gehechtheid aan anderen stelt ons in staat om ons te ontwikkelen, veerkracht op te bouwen en te floreren in onze relaties.

Emotionele responsiviteit

EFT focust zich op het vergroten van emotionele responsiviteit tussen partners. Hierbij wordt het erkennen en begrijpen van elkaars emoties benadrukt. Door emotioneel ontvankelijk te zijn, kunnen partners elkaar steunen en troost bieden. Dit helpt hen om gevoelens van isolatie en eenzaamheid te overwinnen, en hun vermogen om met stressvolle situaties om te gaan te verbeteren.

Patronen van negatieve interactie

EFT identificeert destructieve patronen van interactie binnen relaties, zoals terugtrekking of ruzies. Deze patronen ontstaan vaak wanneer emotionele verbondenheid onvervuld blijft. Deze patronen worden blootgelegd en aangepakt door het bevorderen van eerlijke communicatie, het vergroten van emotioneel bewustzijn en het ontwikkelen van effectieve coping-mechanismen.

Het creëren van veilige verbondenheid

Het uiteindelijke doel van EFT is het creëren van een veilige emotionele verbinding tussen partners. Dit wordt verwezenlijkt door het herstructureren van interactiepatronen en het aanmoedigen van empathie en begrip. Zo kunnen partners leren om af te stemmen op elkaars emotionele behoeften en elkaar te steunen in tijden van stress en onzekerheid.

Leren voor Emotionally Focused Therapy

Emotionally Focused Therapy is een gespecialiseerde vorm van psychotherapie die gedetailleerde kennis en opleiding vereist.

Een achtergrond in psychologie, counseling, sociaal werk, of een gerelateerd veld is meestal nodig om een therapeut te worden. Dit kan omvatten het behalen van een bachelor’s of master’s diploma in een van deze velden.

Leren om een effectieve EFT-therapeut te zijn, vereist praktijkervaring onder toezicht. Dit kan betekenen werken met cliënten in een therapeutische setting terwijl je wordt begeleid door een ervaren EFT-therapeut of supervisor.

Het veld van psychotherapie is voortdurend in ontwikkeling, met nieuwe onderzoeken en technieken die voortdurend worden ontwikkeld. Daarom is voortdurende opleiding noodzakelijk om bij te blijven met de meest recente ontwikkelingen en beste praktijken binnen EFT.

De drie fasen van emotionally focused therapy

EFT is opgebouwd rond drie duidelijk gedefinieerde fasen van therapie:

Fase 1: Deconstructie van negatieve patronen

In de eerste fase van EFT onderzoeken therapeuten en cliënten samen de destructieve interactiepatronen die zich in de relatie hebben ontwikkeld. Dit omvat het identificeren van de emoties die ten grondslag liggen aan deze patronen en het begrijpen van de triggers. Dit helpt hen om de negatieve invloed van deze patronen op hun relatie te onderkennen en actief te werken aan het doorbreken van deze cyclus.

Fase 2: Herstructurering van de band

In de tweede fase van EFT verschuift de focus naar het herstellen van de emotionele band tussen partners. Therapeuten helpen cliënten open communicatie, uitdrukking van behoeften en verlangens en groei van begrip en empathie te bevorderen. Het ontwikkelen van vaardigheden in deze gebieden stelt partners in staat om effectief te reageren op elkaars emotionele behoeften en een sterkere band op te bouwen.

Fase 3: Consolidatie en groei

De derde fase van EFT richt zich op het consolideren van de vooruitgang die is geboekt en het versterken van de emotionele verbinding tussen partners. Het doel is het vermogen van het paar om te navigeren door uitdagingen te verbeteren en hun relatie te laten groeien. In deze fase werken cliënten aan het integreren van de verworven inzichten en vaardigheden in hun dagelijkse leven, zodat ze hun relatie kunnen blijven versterken en voortbouwen op de geboekte vooruitgang.

 

Het is belangrijk om een therapeut te zoeken die bij u past. Hier kunt u eenvoudig een therapeut vinden bij u in de buurt!

Toepassingen van Emotionally Focused Therapy

EFT is van toepassing op verschillende soorten relaties, inclusief:

Partnerrelaties

EFT wordt vaak gebruikt om relaties tussen partners te verbeteren, of het nu een huwelijk, samenwoonst, verloving of romantische relatie betreft. Het doel is het creëren van een veilige gehechtheid band die zorgt voor wederzijds begrip, steun en emotionele verbondenheid.

Gezinsrelaties

EFT kan ook worden toegepast op gezinsrelaties, met de nadruk op het verbeteren van communicatie en het verminderen van conflicten tussen gezinsleden. Dit omvat het verbeteren van de interactie tussen ouders en kinderen en het aanpakken van machtsdynamiek binnen het gezin. Door een betere emotionele verbinding en effectievere communicatie binnen gezinnen te bevorderen, kunnen leden zich veiliger en meer gesteund voelen.

Individuele therapie

EFT wordt soms ook toegepast in individuele therapie om individuen te helpen begrijpen hoe hun hechtingsgeschiedenis hun huidige relaties en emoties beïnvloedt. Dit kan mensen helpen om hun emotionele reacties en behoeften beter te begrijpen, evenals het effect van hun gedrag op anderen. Het werken aan het ontwikkelen van een veilige gehechtheidsstijl kan bijdragen aan het verbeteren van de algehele emotionele gezondheid en het vermogen om gezonde relaties aan te gaan. Het zou ook kunnen dienen als behandeloptie voor een burn-out, al wordt daar doorgaans andere voor gebruikt.

Het succes van Emotionally Focused Therapy

Onderzoek heeft aangetoond dat Emotionally Focused Therapy succesvol is in het verbeteren van relaties en het verminderen van conflicten. Koppels die EFT ondergaan, melden vaak een verhoogde tevredenheid in hun relaties, betere communicatie en diepere emotionele verbondenheid. Een groot aantal onderzoeken ondersteunt het succes van EFT in het verbeteren van relatie functioneren, met een hoog percentage van de koppels die aanzienlijke verbeteringen rapporteren.

Conclusie

Emotionally Focused Therapy is een krachtige benadering van psychotherapie die kan helpen bij het verbeteren van relaties en het bevorderen van emotionele verbondenheid. Door zich te concentreren op het vergroten van emotionele responsiviteit, het identificeren en aanpakken van destructieve interactiepatronen en het versterken van de veilige gehechtheidsband, kan EFT bijdragen aan een beter begrip en empathie tussen partners en gezinsleden.

 

Onderzoek heeft aangetoond dat EFT succesvol is in het verbeteren van relatiefunctioneren, met een groot percentage van de koppels die aanzienlijke verbeteringen rapporteren in tevredenheid, communicatie en emotionele verbondenheid. Als je worstelt met relatieproblemen of emotionele problemen, kan Emotionally Focused Therapy een effectieve methode zijn om deze uitdagingen aan te pakken en je relaties te versterken.

Photo by Christina @ wocintechchat.com