...

De Wivinaprocessie in een nieuw kleedje

De Wivinaprocessie een eeuwenlange traditie

De Wivinaprocessie gaat al eeuwen mee, en toch weten vandaag nog weinig Dilbekenaren wie Wivina was. Het werd steeds moeilijker om voldoende figuranten te vinden om mee te stappen in de tweejaarlijkse optocht ter ere van deze sterke en heilige vrouw uit de 12de eeuw. Bovendien waren de praalwagens versleten. Hoog tijd dus voor het processiecomité om de traditie te her-denken. Na veel denkwerk opteerde men voor een tweejaarlijks ‘Wivinagebeuren’ op de eerste zondag van de maand mei, een statische processie.

De Wivinaprocessie 2018

Vernieuwd Sprituele evenement

De tussentijdse kleinere gebedstocht blijft wel bestaan zoals vroeger. Het vernieuwde spirituele evenement vindt plaats op de mooie en groene Wivinasite aan de H. Placestraat, met medewerking van het seniorencentrum aldaar, het De La Salle-centrum, en andere organisaties en verenigingen.Op zondag 7 mei 2023 vindt het vernieuwde evenement voor het eerst plaats. Marc Boulanger (federatiepastoor): “We willen geenszins de gedachtenis van Wivina laten verwateren.

Nieuw leven inblazen

Integendeel, we willen deze nieuw leven inblazen en een breed publiek aanspreken : kinderen, jongeren en jongvolwassenen, evenals de vele trouwe pelgrims.” In de toekomst wordt het dus een tweejaarlijks namiddagvullend gebeuren rond de figuur van de Heilige Wivina, en dit in de Wivinasite, H. Placestraat te Groot-Bijgaarden. Daar zal men rustig rondwandelend op verschillende plaatsen in contact komen met belangrijke aspecten van het leven van Wivina en haar spirituele betekenis, ondertussen genietend van de omgeving.

Wivinaprocessie 2018 (1)

Tot slot wordt het reliek in processie van de Wivinasite naar de Wivinakapel gebracht, waar een korte slotplechtigheid plaatsvindt… nadien wordt de Wivinaprocessie afgesloten en zal iedereen uitgenodigd worden op een receptie in de Wivinasite.

Marc Boulanger

Federatiepastoor

Is. Van Beverenstraat 1

1702 Groot-Bijgaarden

mboulanger@skynet.be

0497/642.558