...

Algemene staking 9 november 2022

Algemene staking 9 november 2022

Algemene staking 9 november 2022

PVDA roept minister Dermagne op Koninklijk Besluit over loonblokkering niet te ondertekenen

Na de mislukte onderhandelingen tussen de sociale partners en aan de vooravond van de algemene staking van 9 november 2022, roept de PVDA minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) op om geen Koninklijk Besluit te ondertekenen dat de lonen blokkeert.

“Voor de verandering vragen we de minister van Werk om eens géén actie te ondernemen. Hij kan zijn eer als linkse politicus redden door het koninklijk besluit, dat loonsverhogingen boven 0% zou verbieden, niet te ondertekenen”, stelt Raoul Hedebouw, voorzitter van de PVDA. “De werkende klasse in het hele land zal geen nieuwe loonblokkering aanvaarden, en ze heeft groot gelijk. De afgelopen maanden boekten grote bedrijven recordwinsten, zoals de Nationale Bank onlangs onthulde. Waarom zouden we niet de vrijheid mogen hebben om te onderhandelen over loonsverhogingen in bedrijven die winst maken?”

Voor de linkse partij is het tijd voor een andere manier van denken. “Blokkeer de prijzen, niet de lonen”, pleit Raoul Hedebouw. “Op dit moment is het probleem voor veel zelfstandigen en kleine bedrijven de torenhoge energieprijzen. Daar ligt de oorzaak van de stijgende inflatie. Terwijl in meerdere Europese landen, zoals in Frankrijk, de prijzen worden geblokkeerd, houdt de regering hier het bij enkele cheques. Zij zijn degenen die de economie kapot maken.”

De PVDA-voorzitter hekelt de houding van de regering en de werkgevers: “De gretigheid van de Vivaldi-regering en het grootbedrijf om de lonen te blokkeren is omgekeerd evenredig met de starheid van diezelfde regering en de passieve houding van de werkgeversorganisaties ten opzichte van een prijsblokkering.”

De PVDA zal haar steun aan de stakers betuigen met solidariteitsbezoeken aan de honderden piketten en acties die overal in het land worden opgezet.

Unizo

Actiedag is onverantwoord en schaamteloos
Ondernemersorganisatie UNIZO noemt de actie- en stakingsdag die de vakbonden morgen houden voor meer koopkracht en betaalbare energieprijzen een daad van puur onverantwoord gedrag. “De vakbonden blijven blind voor de problemen waarmee de bedrijven geconfronteerd worden en gijzelen schaamteloos onze economie”, zegt UNIZO-topman Danny Van Assche.

UNIZO kan geen greintje begrip opbrengen voor de actiedag van de vakbonden. “We hebben in ons land de automatische loonindexering. Daardoor stijgen de brutolonen met de evolutie van de gezondheidsprijsindex. België is hierin quasi uniek in de wereld. Die loonindex is nu ongezien hoog.Deze kost wordt volledig gedragen door de werkgevers en door het automatisme van dit mechanisme stijgen de brutolonen in ons land dan nog eens veel sneller dan in de ons omringende landen. Hierdoor bouwen Belgische ondernemingen momenteel een loonkostenhandicap op en verliezen we onze competitiviteit”, zegt Danny Van Assche.

Volgens de Nationale Bank van België zullen de loonkosten in de privésector in België dit jaar bijna dubbel zoveel stijgen in vergelijking met het gemiddelde van buurlanden Nederland, Frankrijk en Duitsland. Voor 2023 wordt verwacht dat de kloof nog groter wordt. Volgens de laatste vooruitzichten zullen de lonen in het grootste paritair comité van ons land in januari 2023 met 10,84% stijgen. Dat is evenveel als de vorige 8 indexaties samen (2015-2022).

Ondernemers hebben af te rekenen met een ongeziene loonindexatie, een oplopende loonkostenhandicap, een stijging van zowat alle kosten en de verminderde mogelijkheid om die effectief door te rekenen. Het aantal faillissementen in de maanden september en oktober lag al hoger dan voor de coronacrisis (+22%).

Danny Van Assche: “We stevenen af op de afgrond, en de vakbonden rollen de spierballen en spreken dreigende taal. Door de automatische loonindexering en de steunmaatregelen voor de gezinnen is de koopkracht voor de werknemers gegarandeerd. Er is gemiddeld genomen geen koopkrachtcrisis in België. En tóch voert men actie, legt men schaamteloos het land plat en wil men extra loonsverhogingen. Dit is de mensen blaasjes wijsmaken en onze economie verder om zeep helpen.”