...

Verlenging van doel 4 en Tihange 3 heeft positief effect op nucleaire veiligheid

Verlenging van doel 4 en Tihange 3 heeft positief effect op nucleaire veiligheid

FANC: “Verlenging van doel 4 en Tihange 3 met 20 jaar heeft positief effect op nucleaire veiligheid”

In de Subcommissie Nucleaire Veiligheid vond vandaag een hoorzitting plaats met het FANC omtrent de nucleaire veiligheid van de Belgische kerncentrales en het stappenplan met het oog op het stilleggen van de eerste kernreactor Doel 3. Het FANC pleitte voor een verlenging van 20 in plaats van 10 jaar voor de jongste kerncentrales.

Cd&v pleit er bij monde van cd&v-voorzitter Sammy Mahdi en Kamerlid Leen Dierick al langer voor om het onderhandelingsmandaat van de regering met Engie over de verlenging van de twee jongste kernreactoren, Doel 4 en Tihange 3, open te breken en te onderhandelen over een verlenging van 20 in plaats van 10 jaar, indien de nucleaire veiligheid dit toelaat.

Volgens het FANC zou dat laatste alvast geen probleem zijn, wel integendeel. “Indien er kan vermeden worden dat er binnen 10 jaar terug opnieuw stop and go zou zijn, dan heeft verlenging nu met 20 jaar een positieve impact op de nucleaire veiligheid”, zegt directeur bij het FANC An Wertelaers. Ook procedurematig ziet het FANC geen bijkomende problemen met een verlenging van 20 jaar: de verlenging van de kerncentrales met 20 in plaats van 10 jaar brengt geen verschil in aanpak met zich mee.

Cd&v-Kamerlid Leen Dierick: “De grootste energiecrisis sinds de Tweede Wereldoorlog in combinatie met een veranderende geopolitieke context zorgen ervoor dat om de lamp te doen blijven branden en niet afhankelijk te zijn van buitenlandse regimes, kernernergie nodig is op langere termijn. On land heeft nood aan een échte kernpolitiek, anders voeren we dit debat binnen enkele jaren gewoonweg opnieuw. Het is volgens het FANC niet meer of minder dan een politieke beslissing om onze jongste kerncentrales met 20 in plaats van 10 jaar te verlengen. Bij cd&v is er de politieke wil om dit te doen!”

Een verlenging van de jongste 2 kerncentrales met minstens 20 jaar is volgens cd&v noodzakelijk en nuttig om diverse redenen:

1. Kernenergie is op lange termijn noodzakelijk om te kunnen voorzien in onze energie zonder afhankelijk te worden van energiebronnen afkomstig van buitenlandse regimes. We mogen geen enkel risico lopen met onze bevoorradingszekerheid;

2. De investeringen die nodig zijn om een verlenging mogelijk te maken, kunnen over een langere termijn worden gespreid door Engie. In geval van een participatie door de overheid is dit ook goed voor de Belgische staat zelf;

3. Engie zal zo langer bijdragen aan Synatom, het fonds dat de ontmanteling en berging van het nucleair afval zal financieren.

4. Men vermijdt binnen enkele jaren, of uiterlijk in 2035, opnieuw te verzanden in dezelfde discussie over een verlenging van de kernreactoren, met het nodige tijds- en financieel verlies tot gevolg. Bovendien zou een verlenging met 20 jaar dus veiliger zijn dan een nieuwe stop & go binnen 10 jaar.