...

Werner Annaert wordt administrateur-generaal van de OVAM

Werner Annaert wordt administrateur-generaal van de OVAM

Werner Annaert (Veolia) wordt nieuwe administrateur-generaal van de OVAM

De Vlaamse regering heeft Werner Annaert gekozen als nieuwe administrateur-generaal van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Annaert is momenteel directeur Materialen bij VEOLIA, de milieu-multinational met activiteiten in de sectoren water, afvalverwerking en energie. Annaert start op 1 december en volgt daarmee Christof Delatter op, die de functie waarnam sinds de pensionering van Henny De Baets eerder dit jaar. Volgens Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir biedt de aanstelling van iemand uit de privésector opportuniteiten voor zowel de OVAM als organisatie, maar nog meer voor de brede maatschappij en ons leefmilieu.

De OVAM geeft vorm aan het afvalstoffen-, bodem- en materialenbeleid.

De OVAM geeft vorm aan het afvalstoffen-, bodem- en materialenbeleid. Ze zorgt voor het beleidskader dat de Vlaamse bedrijven en de Vlaming stimuleert om materiaal- en bodembewust te produceren en consumeren. De circulaire economie loopt als rode draad doorheen haar taken in de weg naar een meer circulaire, materiaal- en bodembewuste wereld. Daarnaast heeft de OVAM een steeds belangrijkere rol in de bestrijding van bodemvervuiling van nieuwe stoffen zoals de forever chemicals.

16 kandidaten

Voor de vacature van administrateur-generaal van de OVAM waren er 16 kandidaten. Na de screening van de CV’s aan de vereisten inzake diploma en ervaring werden de weerhouden kandidaten onderworpen aan een uitgebreide selectieprocedure onder leiding van een extern selectiebureau. Die procedure bestond uit verschillende onderdelen zoals een sterkte-zwakteanalyse, een diepte-interview en de uitwerking van een managementcase. Finaal werden de resterende kandidaten onderworpen aan eindgesprekken voor de kernministerraad en minister Demir.

De 49-jarige Annaert is momenteel Director Materials & Development bij VEOLIA Belgium & Luxemburg, de milieu-multinational met activiteiten in de sectoren water, afvalverwerking en energie. Voorheen was hij werkzaam rond hetzelfde thema bij SUEZ Belgium en was hij ook werkzaam in de recyclagesector als general manager van de federatie FEBEM-GO4CIRCLE. Aan de beginjaren van zijn carrière was hij werkzaam bij VVSG-Interafval en BDO Belgium. Annaert start op 1 december en volgt daarmee Christof Delatter op, die de functie tijdelijk waarnam sinds de pensionering van Henny De Baets eerder dit jaar

Volgens Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir biedt de aanstelling van iemand uit de privésector opportuniteiten voor zowel de OVAM als de brede maatschappij die ze ten dienste moet zijn: “Niet alleen de overheid is gebaat met nieuwe, frisse inzichten en een doordachte en doelgerichte aanpak. Ook voor de Vlaming is het belangrijk dat de OVAM zo slagkrachtig en efficiënt mogelijk haar verantwoordelijkheden opneemt. Ik wens Werner dan ook veel succes en reken op een goede samenwerking in het belang van ons leefmilieu en de gezondheid van de Vlamingen”.