...

Von der Leyen heeft geen besef van de sociale urgentie

Press Conference Von der Leyen, Brussels - Foto depositphotos.com
Foto Ursula von der LEYEN – depositphotos.com

Von der Leyen heeft geen besef van de sociale urgentie

14 september 2022

In haar jaarlijkse State of the Union-toespraak gaf de voorzitster van de Europese Commissie toe dat er geen akkoord is gevonden over een plafond voor de gasprijs. “De toespraak van Ursula Von der Leyen biedt de werkende klasse niets concreets. Ze heeft gewoon geen enkel besef van de urgentie die de mensen ervaren”, hekelt PVDA-Europarlementslid Marc Botenga.

Ursula Von der Leyen ging in haar State of the Union-toespraak vooral in op de energieprijzen. De Europese Commissie kon echter niet uitleggen hoe haar maatregelen de facturen van de burgers in de praktijk zouden beïnvloeden. Ze moest bovendien toegeven dat er niet eens een Europees akkoord gevonden is over een plafond voor de gasprijs.

Marc Botenga is verontwaardigd: “Zelfs na een jaar van crisis is de Commissie niet bereid om de facturen van de mensen te verlagen, noch om de gasprijzen te blokkeren. De voorzitster van de Commissie verdient 30.000 euro per maand. Voor haar stelt zo’n factuur niets voor, maar voor gewone mensen is het een nachtmerrie.

Botenga merkt op dat de Commissie de euforische uitspraken van Alexander de Croo en Tinne Van der Straeten over een gasprijsplafond heeft ontkracht.

Voor elektriciteit stelt de Commissie voor de inframarginale elektriciteitsprijs te plafonneren op € 180/MWh. VolgensMarc Botenga is dit absoluut onvoldoende: “Voor de crisis lag deze prijs rond de 50 euro. De elektriciteitsprijzen moeten worden vastgesteld op het niveau van de productiekosten plus een kleine marge. Dit zou de elektriciteitsrekening halveren.”

Onder druk beloofde Von der Leyen een voorzichtige belasting op woekerwinsten en gaf ze toe dat de energiemarkt gefaald heeft. “Maar pas op”, waarschuwt Marc Botenga, “de Europese Commissie hoopt vooral de Europese markt te redden. Wat moet gebeuren, gezien het falen van de markt, is dat we van koers veranderen en de overstap maken naar een publieke sector. Dat is de strijd die we vandaag moeten voeren.”

Ursula Von der Leyen betuigde uiteraard haar solidariteit met Oekraïne. Marc Botenga betreurt echter dat de voorzitster van de Commissie niet één keer de noodzaak van vrede in Oekraïne noemde. “Von der Leyen kwam met geen enkel diplomatiek initiatief, ondanks de verschrikkelijke gevolgen van de oorlog”, stelt het PVDA-Europarlementslid vast. “In plaats daarvan zet ze door met de escalatie van sancties en tegensancties die de Russische gasoligarchie hebben verrijkt, terwijl ze de werkende klasse in Europa hard treffen.”