...

Ongeveer een op de tien Belgische gezinnen heeft cryptomunten

Ongeveer een op de tien Belgische gezinnen heeft cryptomunten

Ongeveer een op de tien Belgische gezinnen heeft cryptomunten

Uit een studie die door de Europese Centrale Bank is gepubliceerd, blijkt dat ongeveer een op de tien Europese gezinnen al in cryptomunten heeft geïnvesteerd. In België liggen de cijfers in lijn met de Europese cijfers. Er zijn ook een aantal opvallende resultaten en de ECB grijpt de studie aan om te waarschuwen voor risicovolle cryptobeleggingen.

Belgen zijn enthousiaster voor cryptomunten dan Fransen

In België zou net geen tien procent van de gezinnen al in cryptomunten hebben geïnvesteerd, waardoor de cijfers gelijkaardig zijn met die van de rest van Europa. De cijfers wijken sterk af van deze van onze buurlanden. Zo zou in Nederland bijna vijftien procent van de gezinnen al in cryptomunten hebben geïnvesteerd, terwijl dat in Frankrijk om slechts zes procent van de gezinnen gaat.

De Europese Centrale Bank onderzocht niet alleen hoeveel gezinnen in cryptomunten investeren, maar ook hoeveel ze gemiddeld investeren en wat het profiel van de gemiddelde investeerder is. Hieruit blijkt dat men, naar beleggingsnormen, vooral kleine bedragen investeert. Het grootste deel van de particuliere beleggers bezit voor minder dan 5000 euro aan cryptomunten. Slechts een beperkte groep van zes procent geeft aan dat ze voor meer dan 30.000 euro in cryptomunten hebben geïnvesteerd.

Mensen met een laag inkomen nemen meer risico’s

Uit het onderzoek blijkt ook dat gezinnen die een hoger inkomen hebben vaker in crypto hebben belegd. Dat heeft uiteraard veel te maken met geldoverschot: gezinnen met een hoger inkomen beleggen over het algemeen meer, omdat ze simpelweg meer kunnen missen. Bovendien hebben ze ook een ruimer beleggingskapitaal, waarbij er ook meer ruimte is voor risicovollere investeringen als crypto.

Toch merkt de studie iets opvallends op: in verhouding tot het inkomen hebben gezinnen met een laag inkomen meer in crypto belegd. Mensen die minder verdienen, leggen dus meer beleggingsrisico’s aan de dag. Dat wijst erop dat ze mogelijk geen goede beleggingsstrategie hanteren. Het is omwille van dergelijke situaties dat platforms als bitalpha ai zijn opgericht. Dit platform voor crypto-investeringen helpt handelsrisico’s te beheren en het risico tot het minimum te beperken.

De meningen over de cryptosector zijn verdeeld

De ECB ziet in het onderzoek andermaal het bewijs dat er nood is aan een wereldwijde regelgeving voor de jonge cryptosector. Voor nog te veel gezinnen vormt het een risico voor de financiën. Want hoewel de bewegingen op de cryptomarkt heel onvoorspelbaar zijn, beleggen steeds meer mensen in cryptomunten. Zo bereikte de volledige waarde van de sector vorig jaar de kaap van 2500 miljard euro, wat maar liefst zeven keer meer is dan een jaar eerder.

Hoewel het aantal crypto-investeringen toeneemt, zijn de meningen hierover erg verdeeld. Onder andere Econoom Geert Noels sprak zich eerder bij VRT uit tegen de cryptomunten. Hij noemde het zelfs een sekte. Ook andere economen volgen zijn mening, terwijl er tegelijkertijd heel wat Bitcoinadepten en cryptomiljonairs zijn die de munt ophemelen. In ieder geval is het zo dat aan investeren of speculeren – beslis vooral zelf wat het juiste woord is – altijd risico’s verbonden zijn. Investeren zonder kennis is sowieso geen goed idee en een belegging hoort altijd te worden gekaderd in een bredere beleggingsstrategie, waartoe ook andere beleggingen als aandelen, obligaties en vastgoed behoren.