...

Rode Kruis Vlaanderen 2 X feest

Rode Kruis Vlaanderen

Rode Kruis Vlaanderen vierde dit weekend 2 X feest. Door het bestuur van Affligem-Liedekerke werd enige tijd geleden beslist om een algemene ledenvergadering te houden. Om alle vrijwilligers te bedanken en te tonen dat hun inzet gewaardeerd werd, mocht het deze keer wel wat meer zijn. Vandaar dat ongeveer een 28-tal vrijwilligers afgelopen vrijdagavond 10 juni uitgenodigd werden in de Hophoeve in Affligem. Voorzitter Filip Van Cauteren verwelkomde in zijn kort woordje en bedankte hen voor hun jarenlange belangloze inzet. nadien ging het feestje van start met lekker eten en drinken.

Ledenvergadering telkens weer uitgesteld

Toen we een paar ogenblikken de tijd hadden om met een paar genodigden te praten, bleek hoezeer het op prijs werd gesteld dat hun vrijwilligerswerk gewaardeerd werd. Omwille van corona werd de algemene ledenvergadering telkens weer uitgesteld, maar iedereen was dan ook zeer blij dat het eindelijk kon doorgaan. Natuurlijk waren er steeds een paar genodigden die op dezelfde avond er wegens omstandigheden niet konden bij zijn en dat werd door de voorzitter ook vermeld meteen met spijt dat deze mensen er niet konden bij zijn.

Een gezellige bedoening

Het werd een gezellige bedoening en iedereen was blij om mekaar nog eens in levende lijve terug te kunnen zien. Iedereen was vol lof over de organisatie en er werd gepraat en gelachen dat het een lieve lust was. Ook was iedereen het erover eens dat dit gebeuren voor herhaling vatbaar was. Eén domper op de feestvreugde was dat de regiovoorzitter die dienst deed als huisfotograaf de foto’s van de prachtige avond heeft gewist. Hij doet zijn best om deze terug te halen maar dat is tot dusver nog niet gelukt.

Stadion Stayen in Sint-Truiden

’s Anderendaags was er vanuit Mechelen een lente-ontbijt aangeboden aan alle vrijwilligers die zich inzetten bij de bloedafnames van Vlaams-Brabant en Limburg. Plaats van afspraak was daar het voetbalstadion Stayen in Sint-Truiden. Ook daar was de aanwezigheid (vooral uit Limburg) overweldigend en moest er in laatste instantie nog uitgeweken worden naar een grotere zaal. Ook daar was er veel waardering voor de vrijwilligers van het bloed. Die waardering werd eerst uitgesproken door Ann Jansen directeur communicatie en marketing. Dat gebeurde onder het goedkeurend oog van Goedele Lootens (verantwoordelijke bloed) en gemeenschapsvoorzitster Laurette Steenssens.

Rode Kruis vlaanderen Lentefeest

Van de Wauw Willy Provincievoorzitter Limburg

Daarna was het de beurt aan Van de Wauw Willy Provincievoorzitter Limburg om iedereen welkom te heten en de belangeloze inzet van de vele vrijwilligers nog eens te benadrukken. Provincievoorzitter Vlaams-Brabant François Segers nam daarna de honneurs waar om de verschillende Provinciale vrijwilligers met een zeker aantal jaren dienst op de teller te huldigen. dat waren Rudy Pypops, Jacques Croes, François Segers, ere Provincievoorzitter Pol Casteleyn, Paul Van den Bosch en An Verbraecken die niet kon aanwezig zijn. Na deze huldiging mocht er naar goede gewoonte aangeschoven worden aan het ontbijt.

Rode Kruis vlaanderen Lentefeest

Voor meer foto’s van het Rode Kruis lentefeest en de huldiging klik hier