...

Week van de bij – 3 extra bijenkasten in Erembodegem

Week van de bij - 3 extra bijenkasten in Erembodegem - 3 extra bijenkasten op begraafplaats Erembodegem voor week van de bij scaled

3 extra bijenkasten op begraafplaats Erembodegem voor week van de bij

De goedkeuring van het klimaatplan tijdens week van de bij, het kan geen toeval zijn. Eén van de gevolgen van klimaatveranderingen is het verlies van biodiversiteit. En wie speelt nu net een belangrijke rol in het biodiversiteitsverhaal? Juist, bijen.
Als bestuivers van landbouwgewassen, fruitteelten en wilde planten zijn bijen dus zeer nuttige insecten. Daarnaast bezorgen ze imkers de nodige ingrediënten om in het eindstation voor de beste natuurlijke honing te kunnen zorgen.

Bijen hebben het steeds moeilijker om te overleven

Helaas hebben bijen het steeds moeilijker om te overleven en 80 procent leeft zelfs onder de grond. Hoe meer verharde oppervlakten er zijn, hoe meer dakloze bijen. In de week van de bij willen we mensen hiervan bewust maken en prikkelen met positieve acties rond deze materie.

Schepen Katrien Beulens (onafhankelijk): “Bijen verdienen onze bijzondere aandacht. Voedsel en nestgelegenheid zijn daarbij de sleutelwoorden. Voedsel in de vorm van stuifmeel en nectar van wilde planten, maar ook van cultuurplanten. Vanuit de stad willen goedgelegen plekken aanbieden.”
Schepen Caroline De Meerleer (N-VA) is blij dat het project nu een uitbreiding kent en binnenkort door imker Geert drie bijenkasten worden geplaatst op de begraafplaats in Erembodegem: “Een afgelegen plekje zoals op deze natuurbegraafplaats, dus niet in de buurt van de wandelpaden en de graven, is ideaal om bijenkasten te plaatsen en vormt ook geen probleem voor de bezoekers. Het bijenvolkje kan hier in alle rust werken, biedt geen overlast en draagt op die manier ook bij aan de biodiversiteit in een ruimere omgeving, denk maar aan de zelfplukboerderij en de volkstuintjes.”

Wilde bestuivers

Ook met onze wilde bestuivers gaat het slecht. De achteruitgang van wilde bestuivers kan worden verklaard door een mix van verschillende factoren die mekaar vaak versterken. De voornaamste zijn: habitatverlies en -degradatie, verarming van het bloemen landschap, gebruik van bestrijdingsmiddelen, stikstofdepositie en vermesting, klimaatverandering en de algemene achteruitgang van de natuurkwaliteit.

Stad Aalst kent nog één stadsimker

Stad Aalst kent nog één stadsimker in de persoon van Geert Callebaut: “Bijen zijn vlijtige werksters en zeker niet geïnteresseerd in je zomerse bbq of verfrissing. Bijen krijgen het steeds moeilijker om voedsel te vinden, je kan hen helpen door je tuin of balkon bijvriendelijk te maken. Elke bloem helpt!”
Scholen die ook graag meehelpen om bijen een mooie omgeving te bezorgen, kunnen via de stad Aalst gratis kapruintjes bekomen. Alle info te verkrijgen via jan.blindeman@aalst.be