...

Peeters wil groene herinneringskaart autokeuring vroeger versturen

Vlaams minister Lydia Peeters wil groene herinneringskaart voor de periodieke autokeuring vroeger versturen

Vlaams minister Lydia Peeters wil groene herinneringskaart voor de periodieke autokeuring vroeger versturen

Foto Pixabay

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters wil de groene herinneringskaart voor de periodieke autokeuring vroeger naar de klanten sturen. Dat zei ze vandaag in de commissie Mobiliteit van het Vlaams Parlement. Samen met nog andere actiepunten, zoals meer online afspraken toelaten en de bereikbaarheid van de callcenters vergroten, wil de minister op termijn ervoor zorgen dat het percentage van laattijdige keuringen omlaag gaat. Daarnaast streeft minister Peeters ernaar om, samen met het Agentschap Digitaal Vlaanderen, een applicatie (met een koppeling aan het burgerprofiel) te ontwikkelen om de klanten 8 weken op voorhand al te herinneren aan de periodieke autokeuring van hun voertuig.

Om het afsprakensysteem efficiënter te laten verlopen, wil minister Peeters de groene herinneringskaart al vroeger naar de eigenaars sturen zodat de mensen tijdig weten dat ze met hun voertuig naar de keuring moeten gaan. De keuringsondernemingen zullen dit samen met het Agentschap Digitaal Vlaanderen realiseren. Op dit moment is de eerste stap van dit traject succesvol uitgevoerd met name de koppeling van de erkende keuringsondernemingen met de onlinediensten van het Agentschap Digitaal Vlaanderen. ​

Minister Peeters herinnert er wel aan niet te wachten op de groene herinneringskaart om een afspraak te maken. Iedereen kan vanaf 2 maanden voor de vervaldatum van het keuringsbewijs naar de keuring gaan, met behoud van de oorspronkelijke vervaldatum.

Tweede project

​Vlaams minister Lydia Peeters: “Om het percentage laattijdigheid verder terug te dringen zal dit jaar ook een tweede project opgestart worden in samenwerking met het Agentschap Digitaal Vlaanderen. Het gaat over de ontwikkeling van een applicatie via het burgerprofiel om in eerste instantie de klanten 8 weken op voorhand te herinneren aan de periodieke keuring van hun voertuig. Naar de toekomst toe kunnen andere functionaliteiten voorzien worden in functie van de noden van de klanten (zoals het maken van afspraken via de app). Dit project zit nu in de beginfase en zal de komende jaren verder vorm krijgen. ”

Daarnaast bekijken de erkende keuringsondernemingen de mogelijkheid om de online planning die voor de klant zichtbaar is open te trekken naar idealiter 2 maanden zodat klanten in een vroeg stadium een afspraak kunnen maken. Ook staat op de planning om de gereserveerde online vaste tijdsloten te vergroten zodat er meer afspraken online komen, om daar waar nodig een hybride aanpak te hanteren en de klanten de mogelijkheid te bieden om zonder afspraak voor te rijden. Daarnaast gaan de keuringsondernemingen de bereikbaarheid van de callcenters vergroten zodat de klanten ook telefonisch vlotter een afspraak kunnen maken.