...

AED onthult in Alsemberg

AED of Automatische Externe Defibrilator

Onthulling AED

(op de foto: schepen De Knopper, minister Ben Weyts, schooldirecteur Swaelens en              Luc Ketele CEO Heartsaver)

AED of Automatische Externe Defibrilator voluit werd gisterenmorgen (25april 2022) aan de Sint-Victor school in Alsemberg onthult. Het toestel werd opgehangen aan de hoofdingang van de school en is 24/7 te gebruiken. Dat dit AED toestel er kon gehangen worden is te danken aan de goede samenwerking tussen de school, de gemeente, een paar privé sponsors o.m. Era Real State, VDS Peremans, en de vzw Heartsaver. Deze laatsten streven ernaar om via fundraising zoveel mogelijk van deze toestellen aan scholen en op openbare plaatsen te kunnen hangen. Voor de onthulling van deze AED kwam zelfs minister Ben Weyts in hoogst eigen persoon langs. Dit ook om aan te duiden dat hij dergelijke projecten zeer genegen is zowel als minister van onderwijs als van sport.

Directeur van de school, Kevin Swaelens

De aanwezigen werden verwelkomd door de directeur van de school, Kevin Swaelens. Hij is tevreden over de plaatsing van de AED-apparatuur, die toekomstige interventies mogelijk zal maken, al hoopt hij dat hij deze nooit nodig zal hebben. Hij zei ook dat de school vorig jaar een leerling verloor. Luc Ketele, CEO van Heartsaver, zei dat er in 2016 een gedetailleerd project over de plaatsing van AED-apparaten is ingediend bij het ministerie van Onderwijs en dat hij daarover positieve reacties ontving. Hij merkte ook op dat studenten en personeel, evenals degenen die niet bij de school zijn aangesloten, 24 uur per dag, 7 dagen per week toegang hebben tot het AED-apparaat.

AED inhuldiging Alsemberg 25042022

Beerselse schepen Eddy Deknopper

Beerselse schepen Eddy Deknopper ( L.v.d burgemeester) zei in zijn woordje dat de gemeenteraad 10 jaar geleden de plaatsing van AED-apparatuur had besproken. Velen zijn geïnstalleerd, zoals in sportcentra maar ook op locaties, waar veel mensen samenkomen, zelfs zijn er twee mobiele AED toestellen bij de politie. Minister Ben Weyts wees ook op het nut van deze apparaten en het belang om ervoor te zorgen dat EHBO-opleidingen nuttig zijn bij het lesgeven en oefenen in het onderwijs (inclusief het bereiken van de eindtermen) en sport. Ook zetten we ons in ging hij verder om ervoor te zorgen dat AED-apparatuur op zoveel mogelijk scholen en elke sportclub wordt geïnstalleerd. Wat natuurlijk bij Luc Ketele (CEO vzw Heartsaver) als muziek in de oren klonk.

schepen De Knopper

Minister Ben Weyts

Daarna werden de genodigden door plaatselijk Rode Kruis voorzitter Pol Lots naar de speelplaats begeleid om daar de werking van het toestel uit te leggen. Nadat Pol alles volgens de regels van de kunst had voorgedaan was het aan minister Weyts om te tonen wat hij er vanop gestoken had. Hij wist nog wel dat je het best kon reanimeren op een liedje van de Bee Gee’s Stayin Alive. De minister deed de reanimatie bijna perfect alleen moest hij nog wat dieper duwen bij de borstcompressies. Ook met het aanbrengen van de electroden en het gebruik van het AED toestel had de minister geen enkele moeite. Pol Lots vroeg dan nog iemand anders om af te lossen maar kreeg geen gehoor.

Ben Weyts

Luc Ketele CEO vzw Heartsaver

Dus schakelde hij totaal onverwachts de regiovoorzitter van het Rode Kruis in en liet deze de volle 2 minuten borstcompressies geven om de genodigden erop te wijzen dat reanimeren bijzonder vermoeiend is. Daarna was het tijd om zowel de pop als het oefen AED toestel op te bergen en over te gaan naar het fijne gedeelte namelijk het natje en het droogje. En daar werd door de minister en Luc Ketele nog gepraat over verdere initiatieven die nog op stapel staan en waar de medewerking van de minister werd gevraagd. Ook de mensen van Rotaid (muurkasten) waren zeer enthousiast over de medewerking van Ben Weyts minister van sport en onderwijs. Ten slotte nog een paar interessante weetjes waar Heartsaver zich nog wil voor inzetten.

Luc Ketele

Meer foto’s klik HIER

  • Er zijn nog zéér veel scholen in woonwijken die niet beschikken over een HARTstarter (AED) waar het nuttig zou zijn om een HARTstarter te kunnen plaatsen BUITEN aan de schoolcampus !
  • Dankzij de fundraising van vzw Heartsaver kunnen ze GRATIS beschikken over een HARTstarter ! Ze roepen dan ook de scholen in Vlaanderen op om zich massaal te registreren voor hun project indien interesse!
  • Sinds de oprichting hebben ze op 5 jaar tijd 150 AED installaties kunnen implementeren aan scholen via hun AED Fundraising Project.
  • Ze willen dit aantal min. verdubbelen de volgende 5 jaar, zodat ze in totaal min. 450 AED schoolinstallaties zullen geïmplementeerd hebben tegen 2026. Daarvoor hopen ze uiteraard op de medewerking van de minister.

Interesse in dit en andere projecten? Ga dan zeker eens kijken opvolgende webpagina’s: